Författararkiv

Lissabonstrategi för Europa – interkulturell – och religiös dialog.

december 1, 2009

Har just avslutat en debatt kring interkulturella städer i Europa. Konferensen hålls i Regionkommitténs lokaler i Bryssel och är ett samarrangemang med bl.a. Europarådets kongress, EU-kommissionen, flera nätverk och stiftelser i Europa.

 Vad som slår mig är att många fortfarande debatterar som om invandrare ska särbehandlas i lagstiftning och i andra politiska områden. Att detta skulle vara nödvändigt för en bra integration! Det är ett ”feltänk” som riskerar att låsa fast oss alla i ett läge där vi aldrig kommer bort från konflikten mellan vanliga medborgare och invandrare.

 Vad som behövs är ju en politik som behandlar alla lika. Som utgår från den Socialdemokratiska människosynen där alla människor är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. Det är dessutom självklart att städer som har många invånare från andra länder och kulturer har en fördel i kampen om den ekonomiska tillväxten och jobben – om världen finns närvarande i din stad hela tiden så har du en konkurrensfördel. Då måste varje ansvarsfull kommun stimulera invandringen till kommunen och ta emot de nya invånarna som en tillgång – inte som ett problem.

 Om städerna runt om i Europa agerar på det sättet och om både den europeiska och den nationella politiken stödjer ett sådant förhållningssätt så skapar vi ett naturligt motstånd mot främlingsfientliga krafter. Det är trots allt lokalt, i varje kommun, bostadsområde eller arbetsplats där människor möts som fördomar frodas eller avslöjas. Det är där människor från olika kulturer ser varandra som människor och möter varandra med respekt. Det är i dessa vardagliga möten som vi kommer att dela värderingar som bygger på mänskliga rättigheter och där vi respekterar varandra som människor. Allas potential kan då tas tillvara och alla människor kan bidra i samhällsbygget på sina villkor.

 Därför måste vi när Lissabonstrategin nu revideras slå fast nödvändigheten av interkulturell- och religiös dialog över hela Europa. Europas utveckling avgörs om vi kan ta tillvara alla människors vilja att bidra i samhällsbygget – oavsett vilken religion du utövar, vilken hudfärg du har eller vilket land du kommer ifrån.

 Lissabonstrategin kommer att styra EU:s politik för många år framåt – då är detta en viktig del av politiken för ekonomisk tillväxt och jobb.

Lördag utan måsten!?

november 7, 2009

Lördag morgon och jag njuter av en helg utan en massa måsten. Behöver bara skriva en krönika till Östersunds Arbetarekommuns jultidning och en kort betraktelse till Lugnviks hembygdsförenings årsskrift. Beställningen löd: Skriv en betraktelse ”Från Lugnvik till Bryssel”. Funderar dessutom på Centerpartiet som är utan politik för landsbygden och numera är ett högerparti med storstadsfokus. Det betyder nog att de kommer att satsa stenhårt på persoenrna istället för sin politik. Med mycket pengar i kassan kan det bli nog så effektivt. Vi får inte underskatta Centerpartiet – de har mycket pengar att satsa på en valrörelse.
Nu ska jag se till att dottern kommeriväg till gamla Tingshuset med den jättetavla hon målat och som ockuperat vårt vardagsrum i två veckor tillsammans med färgburkar och penslar. Sedan blir det bowlinghallen med familjen Andersson och därefter en härlig middag. Helt plötsligt inser jag att krönikan och betraktelsen får skrivas på söndagmorgon. Det är härligt med en helg utan en massa måsten.
Jens

Kom ihåg det – Leif Padgrotsky!

november 1, 2009

Anders Carlberg stod för morgonens inlägg.

Många av symbolerna för det svenska musikundret har börjat som källarband i en verksamhet som studieförbunden har stöttat och det gäller inte bara Fryshuset utan över hela landet.

”Det är studieförbunden som är förklaringen till det svenska musikundret. Kom ihåg det Leif Padgrotsky – så du inte säger fel nästa gång.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , ,

Katarinas totala seger

oktober 31, 2009

Katarina Nyberg-Finn vann en stor seger då partikongressen behandlade välfärdsfrågorna för en stund sedan. Hennes yrkande om att särskilt uppmärksamma sjukvården i glesbygd möttes från början av viss skepsis – men när Ylva Johansson klev upp i talarstolen som föredragande för partistyrelsen så höll hon med Katarina om hennes yrkande.

Det var t.o.m. så att hon ville förstärka skrivningen och lade ett eget förslag. Då påtalade Katarina att hon INTE tyckte att Ylvas formuleringar var bättre. Ylva Johansson gick då upp och sa att Katarinas formuleringar var nog bättre än hennes och yrkade bifall till Katarinas yrkande i sin helhet.

Hela kongressen applåderade Katarina som fick en ros direkt efteråt av bänkkamrater. En total seger.

Hårt arbete, formulerar ändringsyrkande, diskutera med andra ombud från andra distrikt, diskutera med partistyrelsens föredragande, formulera om förslaget som du vill ha igenom och övertyga andra om att du har rätt. Att få igenom något på en partikongress innebär hårt arbete och mycket engagemang och många samtal med andra.

Katarina har visat hur det ska gå till och nu har många partivänner i övriga landet och partiledning förstått att vi har en väldigt duktig tjej i Östersund som kan driva frågor om välfärden.

Jag är imponerad och stolt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Jag är imponerad!

oktober 30, 2009

Våra sju ombud på Socialdemokraternas kongress märks i betydligt större omfattning än vad antalet skvallrar om. Vi är ju den näst minsta delegationen – men hörs nästan lika mycket som de större distrikten. Ingenting av politisk framgång kommer av sig själv. Man måste vara aktiv och ta för sig i debatten och korridorsamtalen med partistyrelsen och andra ombud. Det gör alla våra sju ombud på ett föredömligt sätt.

Det är fantastiskt roligt att se t.ex. Monica från Bergs Arbetarekommun som är med för första gången. Hennes ansvarsområde var regionalpolitiken och det avsnittet i de oiltiska riktlinjerna har hon från första stund på kongressen jobbat med. Skrivit yrkande, ändrat skrivningarna, pratat med andra ombud och inte minst med partistyrelsens föredragande. När sedan inte allt kom med i det omarbetade förslaget så går hon upp i talarstolen och håller ett lysande anförande på en (1) minut och lägger ett tilläggsyrkande som hon sedan får igenom. En strong debut som ombud.

Samma sak gäller för våra andra ombud. Med stort fokus och engagemang tar  var och en ansvar för det avsnitt man fått sig tilldelat av partidistriktet. Vi är ett litet partidistrikt – så litet att vi inte ens fick en ordinarie plats i partistyrelsen – men vi märks desto mer i debatten. Alla partivänner hemma i vårt partidistrikt kan vara stolta över de ombud som man skickade till kongressen.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , ,

Vinstdrivande skolor

oktober 30, 2009

I kommunfullmäktige igår kväll fick vi en rejäl debatt om vinstdrivande skolor. En interpellation från Carina (C) till Karin (Mp) resulterade en rad inlägg från Moderater och Socialdemokrater.

Sverige är nästan det enda land där skolföretag får ta ut vinst. T.o.m. konservativa Tories i England vågar inte gå så långt.

Miljöpartiet säger Nej till friskolor vars syfte är att ge vinst till sina ägare. Socialdemokraterna hoppades att vår kongress ska ta samma ställning. Jag är på plats i Älvsjö idag och ska följa debatten med stort intresse.

Läs även andra bloggaresintressanta åsikter om , , , ,

Partikongressen i SVT 24

oktober 29, 2009

Skriver svar på en interpellation från Per Jönsson till dagens kommunfullmäktigemöte. Ni på kongressen har en mer spännande dag.

Följer då och då kongressen i SVT 24. Ombuden sköter sig bra och ser ut att följa debatten från sin bänk i salen med intresse. Gäspningar, näspetningar, tidningsläsning syns direkt – så tänk på det.

Nu slåss vi för en politik för jobben – en politik som bygger på solidaritet där vi alla kan bidra på olika sätt. I morgon kommer jag till kongresshallen för att vara med hela helgen.

Läs även andra bloggares intressantaåsikter om , , ,

Social Ekonomi på kongressen

oktober 28, 2009

Redan vid kongressens början kommer frågor om hur Socialdemokraterna ser på den sociala ekonomin att diskuteras.

Dels kommer flera av våra ombud att lyfta frågan om förändringar i riktlinjerna som förstärker vår positiva inställning till den sociala ekonomins företagande. Både under välfärdsavsnittet, jobben/entreprenörsskap och regional utveckling finns skäl att förstärka skrivningarna.

Dels kommer granskningsutskottets rapport att behandlas och där har partidistriktet uppmärksammat utskottet på att vi antog en motion om den sociala ekonomin vid Malmökongressen som måste ge avtryck i vår politik.

Nyfikenheten på vad utskottet säger är stort från många håll runt om i landet.

Läs även andra bloggares intressantaåsikter om , , ,