Författararkiv

Skamlöst av ÖP:s ledare

mars 3, 2010

På Östersundspostens ledarsida, går idag Per Hansson till hårt angrepp mot den politiska majoriteten i Östersunds. Östersunds kommun har en landets mest stabila kommunala ekonomier och är idag en kommun utan skulder och som har full kontroll på framtida pensionsutbetalningar. Denna ekonomiska stabilitet har skapats av Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. I den ekonomiska kris som nu råder har kommunen klarat sig hyfsat bra jämfört med många andra kommuner i landet.

Under 2009 och 2010 har dock den ekonomiska situationen krävt en del besparingar. Under arbetet med ekonomin inför 2011 kan vi konstatera att grundförutsättningarna är positiva och inga besparingar krävs för att klara ett plusresultat. Vi tror, liksom konjunkturinstitut och regering, att det dystra ekonomiska läget nu vänder och vi vågar därför avstå från ytterligare besparingar för att inte sätta ytterligare press på verksamheter som skola och äldreomsorg.

Detta kallar ledaren i Östersunds Posten Per Hansson, ivrigt påhejad av centerpartisten och oppositionsrådet Carina Zetterström, som ekonomisk lättja och valfläsk. Hansson hoppas att kommuninvånarna ska genomskåda denna lättja. Min förhoppning är att kommuninvånarna inser vilkens ärende herr Hansson går.

Den borgliga regeringen har kunnat göra så mycket mer för landets kommuner i kris. Regeringen har valt en annan väg och sänkt skatterna istället för att värna om vård, skola och omsorg. Statsminister Reinfeldt pratar sig varmt om 3000 arbetstillfällen som tillkommit genom skatteavdrag för hushållsnära tjänster när kommuner och landsting tvingats till varsel av 25 000 personer när regeringen valt skattesänkningar före arbeten inom välfärdssektorn. Som småbarnsförälder är jag mer angelägen om en hög kvalitet inom skola och barnomsorg än jag är att få skatteavdrag för att någon kommer och städar mitt hem.

Viktigt beslut för Jämtland!

oktober 31, 2009

Den socialdemokratiska kongressen, har efter ett yrkande från mig, fastslagit att för att kunna säkerställa en hög kvalitet inom hälso- och sjukvården i hela landet, behövs särskilda insatser göras med utgångspunkt i de regionala förutsättningar som finns i de områden som har problem med rekrytering av utbildad arbetskraft inom vård och omsorgssektorn.

Dessutom kopplat till det beslutade kongressen att för att kunna leva upp till det så krävs det en stark koppling till en rättvis regional ekonomisk fördelning.

Läs även andra bloggares intressantaåsikter om , , , ,

Jobben först

oktober 29, 2009

Nu börjar det! Nu är det kongressombudens tur.

Men Tomas Östros inleder morgonen med att tala om människors vilja till arbete är nationens främsta tillgång- i goda tider liksom i sämre. Inget slöseri är större än arbetslöshet!

I arbetslöshetens spår går hopp och framtidstro förlorade och därför är full sysselsättning målet för oss socialdemokrater!

I de politiska riktlinjerna markerar partistyrelsen att en översyn av kommunernas och landstingens ekonomiska förutsättningar krävs för att kommunerna ska ha förutsättningar att tillhandahålla en god kvalitet i skolan, sjukvården och omsorgen oavsett konjunktur.

Katarina Nyberg Finn

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , ,

Från jobbkongressen

oktober 28, 2009

Mona Sahlin fick stående ovationer när hon gick fram till talarstolen.

Jobbkongressen har nu startat där vi socialdemokrater ska tillsammans fatta beslut om framtidens politik. Några punkter i Monas invigningstal var följande:

För oss socialdemokrater har alltid jobben stått främst. Jobben som grund för vår ekonomi och för gemensamma välfärd. Vi har den starkaste politiken för fler jobb och nu viker vi inte en tum, arbete åt alla!

Klyftorna växer mellan arbetande och arbetslösa och den växer också mellan löntagare och pensionärer. Lön och pension ska beskattas lika.

Skattesänkningar ger inte fler jobb och den borgliga regeringen fortsätter att sänka skatten och nu med lånande pengar. Sverige halkar efter andra EU- länder.

Sverige behöver en ny regering som sätter jobben först.

Vi socialdemokrater ska byta ut arbetslöshetsalliansen.

Vi har en idé om att vi blir starkare tillsammans.
Plånboken får inte avgöra tillgången till en bra sjukvård, en bra skola etc. Välfärden är skattesänkningarnas pris

Vi socialdemokrater tror inte på sorteringssamhället, vi hatar klassamhället

Vi bär en dröm att Sverige är möjligheternas land där vi kan utveckla jämställdhet och jämlikhet!

Katarina Nyberg Finn

Läs även andra bloggares intressantaåsikter om , , , , , ,

Högre kvalitet i välfärden!

oktober 23, 2009

Som ombud på Socialdemokraternas kongress kommer jag att driva frågan om en högre kvalitet i välfärden. Men först på agendan står Jobben! För vi vet att klarar vi jobben så klarar vi också ekonomin och kvaliteten i vård, skola och omsorg. Därför är full sysselsättning ett övergripande mål även inom välfärdspolitiken. Varje arbetad timme behövs.

Alla medborgare ska känna sig trygga med att den offentligt finansierade verksamheten inom välfärdens område håller hög kvalitet och det är oavsett om utföraren är offentlig, ett kooperativ, eller en privat leverantör. För mig är det inte driftsformen som är självändamålet utan vi socialdemokrater ska stå på medborgarens sida och ta strid för rätten till välfärdstjänster av hög kvalitet.
Katarina_Nyberg_Finn
Men privatiseringen får inte bli ett självändamål och vinstintresset får aldrig vara styrande över kvaliteten. Politiken måste ta ansvar för att etablering av nya aktörer och ersättningsmodeller utformas så att skattemedel används effektivt, kommer alla till del och styrs efter behov! Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera att privata ägare tar ut stora vinster genom att göra avkall på kvaliteten eller att välja bort de medborgare som är minst lönsamma. Vi kan heller inte acceptera utförsäljningar, avknoppningar och gräddfiler. Det är en utveckling mot en välfärd som är mer styrd av företagens vilja att tjäna pengar än av människors behov.

Den ansvarslösa borgerliga politiken som nu är rådande och regeringens passivitet inför arbetslösheten och ideologiska experiment, utmanar idag välfärdens kvalitet. Den socialdemokratiska drömmen om frihet är också en dröm om jämlikhet! Frihet och jämlikhet förutsätter varandra. Rättvis fördelning, välfärd åt alla och minskade klyfter skapar trygghet och möjligheter som gör att den individuella friheten kan växa.

Katarina Nyberg Finn

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , ,

Snart kongress!

oktober 13, 2009

Nedräkning har börjat. Snart går starten för den socialdemokratiska kongressen.

Jag är väldigt taggad av att få vara med och påverka den politik som ska leda till en socialdemokrati i regeringsställning efter valet 2010!  Är någon som minns vad den borgliga regeringen vann valet på 2006? Dom vann med löftet om att utanförskapet skulle brytas.

Idag har vi en jobbkris och fler människor än någonsin upplever ett utanförskap. Det går att bryta!!! Men det gör man inte genom att prioritera stora skattesänkningar framför investeringar i jobb och välfärd.

Den borgliga politiken slår tillbaka. Sverige halkar efter, arbetslösheten ökar och ett kvalitetsras pågår i välfärden.

På tal om utanförskap. En ny stor grupp som står utanför trygghetssystemet- de försäkringslösa. Många av dem är kvinnor.

Klyftor och arbetslöshet sprider rädsla och rädsla är en dålig drivkraft för utveckling både hos människor och samhället. Men det går att vända utmaningarna till möjligheter och framtidstro.

Frihet, jämlikhet och solidaritet är klassiska socialdemokratiska värderingar som jag brinner för och som är mina ledord i politiken. Vi är många som behövs i kampen mot orättvisor och utanförskap. Vill du vara med i den kampen?

Katarina Nyberg Finn

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , ,