Författararkiv

Nej till uranbrytning

oktober 30, 2009

Pressinformation
från ombuden från Jämtlands län vid Socialdemokraternas partikongress 28 oktober – 1 november

Socialdemokraterna kommer aldrig att medverka till uranbrytning i Sverige. Detta beslutade den Socialdemokratiska kongressen.

Bengt Bergqvist, ombud vid Socialdemokraternas partikongress från Jämtlands län ville ändå skärpa skrivningarna och föreslog att kongressen skulle uttala att ”Vi socialdemokrater kommer aldrig att tillåta att uranbrytning startas i Sverige”

– Vi måste vara mycket tydliga. Bergsstaten är intresserade, Projekteringsföretag, både utländska och inhemska vill börja bryta uran, säger Bengt Bergqvist, ombud i den Socialdemokratiska kongressen.

– Kongressen tog ett tydligt ställningstagande mot uranbrytning, men jag tycker det hade varit bra om det varit ännu tydligare, säger Bengt Bergqvist, ombud vid den Socialdemokratiska kongressen.

– Vi i Jämtlands län blev väldigt överraskade och upprörda när statsministern öppnade upp för uranbrytning i Sverige.

– Därför kändes det bra när Tomas Eneroth som vår socialdemokratiska talesman i näringsfrågor, snabbt markerade att Socialdemokraterna aldrig kommer att medverka till att uranbrytning startas i Sverige, sa Bengt Bergqvist, ombud vid den Socialdemokratiska kongressen.

Läs även andra bloggares intressantaåsikter om , , , ,

Utställare och lobbyister!

oktober 30, 2009

En kongress består också av utställare som ofta har särskilda budskap till ombuden och till socialdemokratin. Dessa består av systerorganisationer som direkta intresseorganisationer.

Till kongresshallen Kongressområdet är stort så det krävs självklart skyltar. Ändå går många fel.

Flagga Självklart finns det många symboler som visar vilken kongress som man hamnat på. Om nu något inte visste det.

KööerDet är många som vill komma in.

KommunalKommunal vill diskutera och prata om mönsterarbetsplatser.

ByggnadsByggnads finns självklart på plats.

Fackliga strategierArbete åt alla är inte mossigt, utan nödvändigt. LO för under kongressen många samtal och små aktiviteter som syftar till att fördjupa strategierna för Arbete åt alla.

TCOTCO finns också på plats.

… och kongressen handlar om jobben, jobben och jobben!
Kongresshall

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , ,

En regionalpolitik för ett sammanhållet Sverige!

oktober 30, 2009

Pressinformation
från ombuden från Jämtlands län vid Socialdemokraternas partikongress 28 oktober – 1 november

Den Socialdemokratiska partikongressen uttalade tydligt att hela landet ska leva. Regionalpolitiken ska syfta till att lyfta utvecklingen i alla regioner. Oavsett var människor väljer att bo ska villkoren för arbete och företagande, utbildning, grundläggande samhällsservice och välfärd vara likvärdiga. Möjligheterna i alla delar av landet måste tas tillvara.

– Socialdemokratins regionalpolitik måste handla om att hålla samman Sverige. Det blev också kongressens beslut, säger Monica Hallquist, ombud på Socialdemokraternas partikongress.

– Vi ska fylla ut det vakum som har uppstått som en följd av Alliansens och Centerns styre. Regionalpolitiken är en viktig framtidsfråga. Vi behöver sammanhållning. Vi hör ihop, sa Monica Hallquist, ombud på Socialdemokraternas partikongress, i kongressdebatten
Monica_Hallquist
– De många och långa diskussionerna har gjort att förslaget nu är mycket bättre. Där de krav som vi fört fram finns med, säger en nöjd Monica Hallquist, ombud på Socialdemokraternas partikongress, efter kongressens beslut som innehöll alla förändringar som Monica föreslagit.

Monica pekad i det sista på självklarheten att EU:s sammanhållningspolitik och den nationella politiken för regionernas utveckling måste samordnas bättre. Detta fick också kongressens stöd.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , ,

Staten ska ansvara för den nationella infrastrukturen

oktober 29, 2009

SAP-Ros30mmPressinformation
från ombuden från Jämtlands län vid Socialdemokraternas partikongress 28 oktober – 1 november

Staten måste ta sitt ekonomiska ansvar för den nationella infrastrukturen. Infrastruktursatsningar ska styras utifrån nationella behov, inte av enskilda kommuners ekonomi uttalar den Socialdemokratiska partikongressen.

Kritiken mot den nuvarande regeringspolitiken att övervältra kostnader på kommunerna får hård kritik från länets ombud.
– Det är inte rimligt att starka kommuner i landet ska kunna tränga sig före i kön för att få viktiga investeringar och ekonomiskt svaga kommuner ska få stå åt sidan trots stora behov, säger Robert Uitto, kongressombud

– Jag visade på ett antal exempel från vårt egna län i kongressens temadiskussion där finansieringen av infrastruktur diskuterades. Där våra kommuner inte har någon ekonomisk möjlighet att finansiera sådant som staten självklart ska finansiera., säger Robert Uitto, kongressombud

Kongressen uttalade sig också om utökad möjlighet till att använda lånefinansiering för infrastrukturinvesteringar.
– Det är klart positivt eftersom det kan skapa arbete även i vår region. Det kan vara motiverat att låna till viktiga investeringar – inte minst i tider av ökad arbetslöshet, säger Robert Uitto, kongressombud

Läs även andra bloggares intressantaåsikter om , , , ,

Ombuden från länet gav partistyrelsen sitt första nederlag

oktober 29, 2009

SAP-Ros30mmPressinformation
från ombuden från Jämtlands län vid Socialdemokraternas partikongress 28 oktober – 1 november

Efter votering på ett yrkande lagt av Ann-Sofie Andersson, fick partistyrelsen sitt första nederlag under kongressen. Ann-Sofie Andersson hade föreslagit att de politiska riktlinjerna skulle kompletteras med att beskriva vikten av den sociala ekonomin:

”Fungerande lokala och regionala nätverk inom den sociala ekonomin är viktiga för företagande och arbetsmarknaden. Kooperation och andra aktörer inom den sociala ekonomin har en viktig roll för den regionala tillväxten och ska stödjas.”

På detta hade partistyrelsen yrkat avslag.
– Det är tur att kongressen är klokare än partistyrelsen, kommenterade Ann-Sofie Andersson, partistyrelsens nederlag i voteringen..

Vid förra kongressen så fick länets ombud med sig partikongressen på en motion för att utveckla en politik för social ekonomi. Trots detta fanns det ingenting i de politiska riktlinjerna om den sociala ekonomin.
– Det visar att partistyrelsen inte har insett kraften i den sociala ekonomin, säger Ann-Sofie Andersson, kongressombud. Här finns det en fortsatt stor uppgift.

Granskningsutskottet kritiserar också partistyrelsen, efter en skrivelse från Jämtlands läns partidistrikt, som ifrågasätter hur arbetet gått med förra kongressens beslut. ”… granskningsutskottet konstaterar att partistyrelsen inte har låtit kongressbeslutet – eller dess anda – vägleda utarbetandet av olika styrdokument. Utskottet beklagar detta, särskilt som socialdemokratin, både partiet självt och många av dess företrädare, under mycket lång tid av sin historia har spelat en avgörande roll för framväxten av organisationer, som med dagens terminologi skulle anses vara en del av den sociala ekonomin.” (ur granskningsutskottets rapport).

Läs även andra bloggares intressantaåsikter om , , ,

En politik för hela landet som sätter jobben först!

oktober 28, 2009

SAP-Ros30mm Pressinformation
från ombud vid Socialdemokratiska
partikongressen från Jämtlands län

En vass och tydlig öppning av Socialdemokraternas 36:e ordinarie partikongress är omdömet av Mona Sahlins invigningstal.

– Monas tal var ett ideologiskt tal som utgick från socialdemokratins klassiska värderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet och vad det innebär i vår tid, säger Ann-Sofie Andersson, delegationsledare för ombuden från Jämtlands län.

– Hon tog särskilt upp de krav som storstäderna ställer på en socialdemokratiskpolitik för att lösa segregationen, klyftorna och en ojämlik tillgång till välfärd, säger Ann-Sofie Andersson, delegationsledare för ombuden från Jämtlands län.

– Jag uppfattade det inte som att vi ska ha olika politik i olika delar i landet. Tvärtom, den socialdemokratiska politiken som vi nu under kongressen ska mejsla ut och ta ställning till, ska klara av att möta utmaningarna i hela Sverige, inklusive Storstäderna, säger Ann-Sofie Andersson, delegationsledare för ombuden från Jämtlands län.

– Alla vi ombud från länet har med oss det regonalpolitiska perspektivet på alla frågor. Utgångsläget är bra, men vi ska göra riktlinjerna bättre utan att försämra förutsättningarna för oss socialdemokrater att minska klyftorna i storstäderna, säger Ann-Sofie Andersson, delegationsledare för ombuden från Jämtlands län.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , ,

Inspirerande…

oktober 28, 2009

091028 invigning

Invigningen av kongressen inspirerade.

Mona Sahlin var tydlig i många frågor och jobben kommer först. Socialdemokratin ska aldrig någonsin mer tappa inititivet när det gäller jobben.

Arbete åt alla är socialdemokratins mål och medel.

 • Jobben först.
 • Skatt efter bärkraft.
 • Välfärd efter behov.

  Mer läsning om kongressen:
  Erik Laakso
  HBT -sossen
  Johanna Graf
  Ett hjärta rött
  In Your Face
  S-BUZZ
  Peter Andersson
  Monica Green
  Adventskalendern
  Stefan Wikén
  Peter Swedenmark
  Mona Sahlins debattartikel i DN idag.

  Läs även andra bloggaresintressanta åsikter om , ,

 • Jobb och bloggkongress!

  oktober 21, 2009

  Det är mycket som tyder på att den socialdemokratiska partikongressen kommer att bli ett genombrott för bloggande kongresser.

  [S-BUZZ] skriver idag om att att Vi värmer upp inför jobbkongressen.

  Netrootsnätverket som är socialdemokraternas portal och nätverk för progressiva bloggar. kommer ha över 30 bloggare på plats. Några av dem är enligt [S-BUZZ]:
  Rosemari Södergren på Kulturbloggen
  Peter Andersson med rätt att tycka,
  Johan Westerholm på Mitt i steget,
  Alexandra Einerstam från HBT-sossen,
  Alliansfritt Sverige som kommer hålla i utbildningspass,
  Monica Green,
  Arvid Falk hela redaktionen på plats,
  Anders Löwdin,
  Mårten Wedebrand,
  Nathalie Sundesten Landin,
  Stefan Wikén,
  Peter Högberg,
  Viktor Tullgren,
  Fredrik Jansson

  Uppgifterna är hämtade från [S-BUZZ]

  Fler tips om bloggar som skriver från kongressen fyller vi på med allteftersom

  SW

  Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , ,

  Jämtlands län behöver en kraftsamling för utveckling

  oktober 20, 2009

  Just nu pekar siffrorna åt fel håll på de flesta områden och värst ser det just nu ut för de unga invånarna som riskerar att gå direkt ut i arbetslöshet efter studier eller varsel.

  Sverige behöver en grundlig förändring i den nationella politiken, där det måste skapas förutsättningar för utveckling och överlevnad i hela landet. Det handlar inte om något slags biståndssystem, utan en förändrad regionalpolitisk inställning där utgångspunkten är en rättvis fördelning av de resurser som skapar likvärdiga förutsättningar i hela landet.
  Vi behöver göra gemensamma kraftsamlingar på alla nivåer, där grunden måste vara en rättvis nationell politik.
  RobertUitto2
  Nuvarande skatteutjämningssystem bidar till att vårt landsting och våra kommuner i stora delar lämnar över resurser till redan starka regioner i södra Sverige. Det handlar också om att statsbidrag måste fördelas efter behov som tar utgångspunkt i åldersstruktur, gleshet, arbetsmarknadsläge osv och inte efter ren och skär befolkningssituation.

  Också det nationella välfärdssystemet måste byggas på trygghet, så att människor vågar och känner hopp även i tuffa situationer av sjukdom eller arbetslöshet. Det får inte handla om att vi som redan har en bra ekonomisk situation ges ytterligare förbättringar av välfärden med sänkta skatter, medan människor i svårare situationer lämnas utanför dessa förbättringar. Rättvis fördelning är i grunden förutsättningen för en trovärdig gemensam kraftsamling, där stora lån till skattesänkningar inte är försvarbart i ett ekonomiskt svårt läge. Orättvisor skapar ingen motivation för deltagande i vårt läns utveckling.

  Just nu måste alla krafter inriktas på att påverka den statliga nivån för att fördela fler resurser till vår infrastruktur för att garantera resande, transporter och goda förutsättningar för vårt näringsliv inom turism, tillverkning och service. Vi kan inte nöja oss med urvattnade förslag som inte ger oss pengar till vare sig förbättringar på våra viktigaste vägar i både nord/sydlig riktning och i öst/västlig.

  Vi kan inte heller nöja oss med att satsningar på järnväg uteblir. Det samma gäller större satsningar som skapar arbete, där den uteblivna fängelseutbyggnaden och flytten av statliga arbetstillfällen söderut är oroande.

  Det är i grunden en statlig fråga, men i nuläget handlar det givetvis om att vi i länet måste våga framföra våra synpunkter med gemensam kraft:
  – Slut på flytt av statliga etableringar – Jämtlands län är väl lämpat för lokalisering av den arten
  – Snabbt beslut kring byggstart av fängelset i Verksmon
  – Rättvisare fördelning av medel till länets viktiga infrastruktur och kommunikationer
  – Satsningar på järnväg för person och godstrafik
  – Bättre regionalpolitisk utformning av utjämningssystem och statsbidrag.

  Rättvis Välfärdspolitik, som inte bara gynnar de som redan har god ekonomi

  På hemmaplan handlar det om att finna lösningar för tillväxt, där näringslivet tar ett större ansvar för unga som måste ges bra tillfällen till ett första arbete, en utbildningsplats i någon form eller större möjligheter att kombinera studier och yrkeslivserfarenhet. Detta ställer också stora krav på utbildarna och deras anpassningar av utbildningar och samarbete med länets företagare.

  Också den offentliga sektorn behöver anpassa sin organisation för att klara sin del av ansvarstagandet och kunna ta del av de stödformer som erbjuds via staten, men också via EU-medel.

  Kommuner, landsting och länsstyrelse kan tillsammans med näringsliv och den sociala ekonomin dra åt samma håll för att med gemensamma krafter och gemensamma mål mildra den negativa utvecklingen.

  För det krävs en starkare nationell politik, en regional kraftsamling och ett trygghetssystem som utgår från rättvis fördelning .

  Socialdemokraterna i Jämtlands län tar sitt ansvar, men vi behöver bli fler som vågar peka på den orättvisa fördelningen.

  I höst tar vi avstamp för att forma en rättvis nationell politik på vår Socialdemokratiska partikongress. Utgångspunkten är som alltid rättvisa mellan människor, rättvisa mellan regioner och rättvis fördelning mellan nationerna.

  Robert Uitto (S)
  Landstingsråd och Ordförande i Rådet för Regional Utveckling

  Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , ,

  Aldrig någonsin…!

  oktober 20, 2009

  ”Aldrig någonsin, aldrig någonstans, aldrig någon gång, ska vi medverka till att Sverigedemokraterna får inflytande över svensk politik. Aldrig!” sa vår partiordförande Mona Sahlin på det förtroenderåd den 12 september där jag var ett av Jämtlands ombud. AnnaCaren_Satherberg

  Som socialdemokrat blir jag förtvivlad över att främlingsfientliga partier kan ha en grogrund i Världen, i Sverige och här hemma hos oss i Jämtlands län.

  I Mittnytt den 19/10 rapporterades det att Sverigedemokraterna tänker gå till val i 11 av 14 kommuner i vårt område. De vill göra skillnad på människor, att det är vi och dom, drivkraften är att misstänkliggöra hela grupper av människor och vår motkraft måste vara att vi vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde.

  Nästa vecka har vi socialdemokrater kongress, då ska vi fatta beslut som minskar klyftorna i Sverige, med minskade klyftor får vi ett starkare samhälle där främlingsfientlighet inte får grogrund. Jag tänker inte medverka till att Sverigedemokraterna får inflytande över svensk politik. Hur tänker du göra?

  Anna-Caren Sätherberg (S)

  Ombud på partikongressen

  Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , ,