Posts Tagged ‘Europarådet’

Lissabonstrategi för Europa – interkulturell – och religiös dialog.

december 1, 2009

Har just avslutat en debatt kring interkulturella städer i Europa. Konferensen hålls i Regionkommitténs lokaler i Bryssel och är ett samarrangemang med bl.a. Europarådets kongress, EU-kommissionen, flera nätverk och stiftelser i Europa.

 Vad som slår mig är att många fortfarande debatterar som om invandrare ska särbehandlas i lagstiftning och i andra politiska områden. Att detta skulle vara nödvändigt för en bra integration! Det är ett ”feltänk” som riskerar att låsa fast oss alla i ett läge där vi aldrig kommer bort från konflikten mellan vanliga medborgare och invandrare.

 Vad som behövs är ju en politik som behandlar alla lika. Som utgår från den Socialdemokratiska människosynen där alla människor är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. Det är dessutom självklart att städer som har många invånare från andra länder och kulturer har en fördel i kampen om den ekonomiska tillväxten och jobben – om världen finns närvarande i din stad hela tiden så har du en konkurrensfördel. Då måste varje ansvarsfull kommun stimulera invandringen till kommunen och ta emot de nya invånarna som en tillgång – inte som ett problem.

 Om städerna runt om i Europa agerar på det sättet och om både den europeiska och den nationella politiken stödjer ett sådant förhållningssätt så skapar vi ett naturligt motstånd mot främlingsfientliga krafter. Det är trots allt lokalt, i varje kommun, bostadsområde eller arbetsplats där människor möts som fördomar frodas eller avslöjas. Det är där människor från olika kulturer ser varandra som människor och möter varandra med respekt. Det är i dessa vardagliga möten som vi kommer att dela värderingar som bygger på mänskliga rättigheter och där vi respekterar varandra som människor. Allas potential kan då tas tillvara och alla människor kan bidra i samhällsbygget på sina villkor.

 Därför måste vi när Lissabonstrategin nu revideras slå fast nödvändigheten av interkulturell- och religiös dialog över hela Europa. Europas utveckling avgörs om vi kan ta tillvara alla människors vilja att bidra i samhällsbygget – oavsett vilken religion du utövar, vilken hudfärg du har eller vilket land du kommer ifrån.

 Lissabonstrategin kommer att styra EU:s politik för många år framåt – då är detta en viktig del av politiken för ekonomisk tillväxt och jobb.