Posts Tagged ‘fler jobb’

Jobben först

oktober 29, 2009

Nu börjar det! Nu är det kongressombudens tur.

Men Tomas Östros inleder morgonen med att tala om människors vilja till arbete är nationens främsta tillgång- i goda tider liksom i sämre. Inget slöseri är större än arbetslöshet!

I arbetslöshetens spår går hopp och framtidstro förlorade och därför är full sysselsättning målet för oss socialdemokrater!

I de politiska riktlinjerna markerar partistyrelsen att en översyn av kommunernas och landstingens ekonomiska förutsättningar krävs för att kommunerna ska ha förutsättningar att tillhandahålla en god kvalitet i skolan, sjukvården och omsorgen oavsett konjunktur.

Katarina Nyberg Finn

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , ,

Från jobbkongressen

oktober 28, 2009

Mona Sahlin fick stående ovationer när hon gick fram till talarstolen.

Jobbkongressen har nu startat där vi socialdemokrater ska tillsammans fatta beslut om framtidens politik. Några punkter i Monas invigningstal var följande:

För oss socialdemokrater har alltid jobben stått främst. Jobben som grund för vår ekonomi och för gemensamma välfärd. Vi har den starkaste politiken för fler jobb och nu viker vi inte en tum, arbete åt alla!

Klyftorna växer mellan arbetande och arbetslösa och den växer också mellan löntagare och pensionärer. Lön och pension ska beskattas lika.

Skattesänkningar ger inte fler jobb och den borgliga regeringen fortsätter att sänka skatten och nu med lånande pengar. Sverige halkar efter andra EU- länder.

Sverige behöver en ny regering som sätter jobben först.

Vi socialdemokrater ska byta ut arbetslöshetsalliansen.

Vi har en idé om att vi blir starkare tillsammans.
Plånboken får inte avgöra tillgången till en bra sjukvård, en bra skola etc. Välfärden är skattesänkningarnas pris

Vi socialdemokrater tror inte på sorteringssamhället, vi hatar klassamhället

Vi bär en dröm att Sverige är möjligheternas land där vi kan utveckla jämställdhet och jämlikhet!

Katarina Nyberg Finn

Läs även andra bloggares intressantaåsikter om , , , , , ,

Fler jobb med en annan politik

oktober 24, 2009

 Innan jag for till jobbet i går hörde jag Anders Knape (M), ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting, säga att kommunanställda inte kan få några löneökningar. Han skyller kommunernas och landstingens dåliga ekonomi på den finansiella krisen.

Sanningen är att den moderatledda regeringen sänkt skatterna med ca 80 miljarder, varav de 10 procent bäst ställda fått mer i sänkt skatt än 60 procent av svenska folket tillsammans. 

Istället för att sänka skatterna för de bäst ställda hade man kunnat satsa på jobben i kommuner och landsting och lindrat den finansiella krisen i Sverige. Man hade också kunnat öka den inhemska efterfrågan genom att ge barnfamiljer, pensionärer, sjukskrivna och arbetslösa lite mer att handla för. Det hade gett fler jobb.

Nu lånar man till skattesänkningar för de som tjänar allra mest samtidigt som personal inom vården, skolan och omsorgen ska avstå från löneökningar.

Ann-Marie Johansson (S)
Konäs
Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , ,