Posts Tagged ‘infrastruktur’

Staten ska ansvara för den nationella infrastrukturen

oktober 29, 2009

SAP-Ros30mmPressinformation
från ombuden från Jämtlands län vid Socialdemokraternas partikongress 28 oktober – 1 november

Staten måste ta sitt ekonomiska ansvar för den nationella infrastrukturen. Infrastruktursatsningar ska styras utifrån nationella behov, inte av enskilda kommuners ekonomi uttalar den Socialdemokratiska partikongressen.

Kritiken mot den nuvarande regeringspolitiken att övervältra kostnader på kommunerna får hård kritik från länets ombud.
– Det är inte rimligt att starka kommuner i landet ska kunna tränga sig före i kön för att få viktiga investeringar och ekonomiskt svaga kommuner ska få stå åt sidan trots stora behov, säger Robert Uitto, kongressombud

– Jag visade på ett antal exempel från vårt egna län i kongressens temadiskussion där finansieringen av infrastruktur diskuterades. Där våra kommuner inte har någon ekonomisk möjlighet att finansiera sådant som staten självklart ska finansiera., säger Robert Uitto, kongressombud

Kongressen uttalade sig också om utökad möjlighet till att använda lånefinansiering för infrastrukturinvesteringar.
– Det är klart positivt eftersom det kan skapa arbete även i vår region. Det kan vara motiverat att låna till viktiga investeringar – inte minst i tider av ökad arbetslöshet, säger Robert Uitto, kongressombud

Läs även andra bloggares intressantaåsikter om , , , ,