Posts Tagged ‘jobbkongress’

Kompromiss kring strandskyddet till fördel för Jämtlands län!

oktober 31, 2009

Pressinformation
från ombuden från Jämtlands län vid Socialdemokraternas partikongress 28 oktober – 1 november

Socialdemokratiska partikongressen avfärdade partistyrelsens förslag att genom nya bestämmelser skärpa strandskyddet. Istället uttalade kongressen att tillämpningen måste kunna skärpas i områden med hög exploatering och undantag ska vara möjligt i områden där trycket är lågt.Bengt_Bergqvist

Bengt Bergqvist, kongressombud från Jämtlands län deltog i arbetet att få kongressen att ta ett rimligare ställningstagande än det ursprungliga förslaget.

– Lagstiftningen för strandskyddet är bra. Det är tillämpningen som måste vara flexiblare utifrån hur de lokala och regionala förutsättningarna ser ut, säger Bengt Bergqvist, kongressombud från Jämtlands län.

– I stort sett varje kommun har områden med högt exploateringstryck och andra områden med lågt exploateringstryck. I Jämtlands län har vi turistiskt intressanta områden men också områden som lämpar sig för inflyttning, säger Bengt Bergqvist, kongressombud från Jämtlands län.

– Det är många som ännu inte bor i Jämtlands län och en klok användning av strandskyddsreglerna kan bidra till att öka inflyttningen, , säger Bengt Bergqvist, kongressombud från Jämtlands län.

Läs även andra bloggares intressantaåsikter om , , , ,

Annonser

Än mer imponerad!

oktober 31, 2009

Efter tre kongressdagar är jag än mer imponerad av våra jämtländska ombud. De jobbar stenhårt med att komma överens om skrivningar och yrkanden med ombud från andra delegationer och med Partistyrelsens föredragande. Och de når framgång.

 Om någon tror att man kan åka på kongress, göra ett lysande anförande i talarstolen och få igenom sina förslag så är det helt fel.  Jobbet måste göras innan området behandlas av kongressen. I temagrupperna startas processen och under korta möten utanför kongresshallen görs sedan politiken upp. När området behandlas av kongressen har mycket av ombudens ändringsförslag redan jobbats in i riktlinjerna.

 Media vill helst av allt se en rejäl motsättning mellan ombud och partistyrelse och tycker att debatten inom Socialdemokraterna är tam. Låt dem tycka det då! Ombuden är inte på kongress för att underhålla, de är på kongress för att förändra samhället! De drivs av övertygelsen att rättvisa och minskade klyftor leder till framtidstro och utveckling. Då är det resultatet som har betydelse, inte att bjuda på en underhållande föreställning på vägen dit!

Ann-Marie Johansson
Stolt ombudsman

Läs även andra bloggares intressantaåsikter om , , , ,

Kongressdag 4

oktober 31, 2009

Dagen startar med att Anna-Greta Leijon presenterar våra äldre valarbetare som ska ta oss till valseger 2010. Jag och Monica blir så rörda att tårarna rinner.

Nu är Ylva Johansson i talarstolen och säger att ”Hemtjänsten är vår välfärdsarmé”, så sant! Debatten om välfärdspolitiken ska strax börja! Katarina är förberedd och taggad och ska snart upp i talarstolen.

Anna-Caren Sätherberg

Läs även andra bloggaresintressanta åsikter om , , , , ,

 

Slopa pensionärsskatten!

oktober 30, 2009

Pressinformation
från ombuden från Jämtlands län vid Socialdemokraternas partikongress 28 oktober – 1 november

Den borgerliga skattepolitiken är djupt orättvis mot pensionärerna! Därför har Socialdemokraterna i Jämtlands län medvetet tagit med sig och drivit frågan på Socialdemokraternas partikongress i Stockholm denna vecka!

– Det är helt orimligt att pensionärer får sin ersättning beskattad mycket högre än den som arbetar. För mig har frågan varit viktig att driva, säger Robert Uitto (S) ombud vid den Socialdemokratiska kongressen.

– Det ska löna sig att arbeta, men också att ha arbetat, säger Robert Uitto (S) ombud vid den Socialdemokratiska kongressen.

– Målet har i förhandlingarna inför beslutet varit att vi Socialdemokrater lovar att jämställa lön och pension vad gäller beskattning. Därför är jag nöjd med den skrivning som vi nu fått fram och som säger att vi Socialdemokrater direkt efter en valseger ska ta rejäla steg i arbetet för att sluta klyftan mellan pension och lön., säger Robert Uitto (S) ombud vid den Socialdemokratiska kongressen.

– Det är en viktig rättvisefråga som vi nu tagit oss an genom dessa kongressbeslut!, avslutar, säger Robert Uitto (S) ombud vid den Socialdemokratiska kongressen.

Läs även andra bloggares Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , åsikter om , , , , ,

Nej till uranbrytning

oktober 30, 2009

Pressinformation
från ombuden från Jämtlands län vid Socialdemokraternas partikongress 28 oktober – 1 november

Socialdemokraterna kommer aldrig att medverka till uranbrytning i Sverige. Detta beslutade den Socialdemokratiska kongressen.

Bengt Bergqvist, ombud vid Socialdemokraternas partikongress från Jämtlands län ville ändå skärpa skrivningarna och föreslog att kongressen skulle uttala att ”Vi socialdemokrater kommer aldrig att tillåta att uranbrytning startas i Sverige”

– Vi måste vara mycket tydliga. Bergsstaten är intresserade, Projekteringsföretag, både utländska och inhemska vill börja bryta uran, säger Bengt Bergqvist, ombud i den Socialdemokratiska kongressen.

– Kongressen tog ett tydligt ställningstagande mot uranbrytning, men jag tycker det hade varit bra om det varit ännu tydligare, säger Bengt Bergqvist, ombud vid den Socialdemokratiska kongressen.

– Vi i Jämtlands län blev väldigt överraskade och upprörda när statsministern öppnade upp för uranbrytning i Sverige.

– Därför kändes det bra när Tomas Eneroth som vår socialdemokratiska talesman i näringsfrågor, snabbt markerade att Socialdemokraterna aldrig kommer att medverka till att uranbrytning startas i Sverige, sa Bengt Bergqvist, ombud vid den Socialdemokratiska kongressen.

Läs även andra bloggares intressantaåsikter om , , , ,

Skolpolitik

oktober 30, 2009

Kopia av Partiet 047

Tredje dagen var det dags för debatt om vår utbildningspolitik, skiljelinjen mellan oss den borgligt förda politiken är nu tydlig.

Vi har antagit nya riktlinjer somvi har jobbat hårt med i min temagrupp tillsammans med partistyrelsen.

Mitt yrkande från talarstolen var bifall till dessa riktlinjer som bland annat handlar om lusten att lära, hur man måste se till att barns och elevers glitter och ljus i ögonen de har på sin första skoldag ska fortsätta, hur det livslånga lärandet ska fortsätta ända tills det ljuset i ögonen släcks, hur elevinflytande inte bara ska vara ett fint ord.

Riktlinjerna slår också fast att vi vill ha kompetenta, kritiskt granskande och kreativa elever, att vi vill ha en skola som uppmuntrar samarbetsförmåga, flexibilitet, och initiativförmåga.

Vi har idag också beslutat att skolan ska vara icke konfessionell och att kommunens inflytande över friskoleetableringar ska öka, kommunen  har ju på sin lott att klara av att dimensionera skolverksamheten för samtliga elever.

Anna-Caren Sätherberg

Läs även andra bloggares intressantaåsikter om , , , , ,

Jag är imponerad!

oktober 30, 2009

Våra sju ombud på Socialdemokraternas kongress märks i betydligt större omfattning än vad antalet skvallrar om. Vi är ju den näst minsta delegationen – men hörs nästan lika mycket som de större distrikten. Ingenting av politisk framgång kommer av sig själv. Man måste vara aktiv och ta för sig i debatten och korridorsamtalen med partistyrelsen och andra ombud. Det gör alla våra sju ombud på ett föredömligt sätt.

Det är fantastiskt roligt att se t.ex. Monica från Bergs Arbetarekommun som är med för första gången. Hennes ansvarsområde var regionalpolitiken och det avsnittet i de oiltiska riktlinjerna har hon från första stund på kongressen jobbat med. Skrivit yrkande, ändrat skrivningarna, pratat med andra ombud och inte minst med partistyrelsens föredragande. När sedan inte allt kom med i det omarbetade förslaget så går hon upp i talarstolen och håller ett lysande anförande på en (1) minut och lägger ett tilläggsyrkande som hon sedan får igenom. En strong debut som ombud.

Samma sak gäller för våra andra ombud. Med stort fokus och engagemang tar  var och en ansvar för det avsnitt man fått sig tilldelat av partidistriktet. Vi är ett litet partidistrikt – så litet att vi inte ens fick en ordinarie plats i partistyrelsen – men vi märks desto mer i debatten. Alla partivänner hemma i vårt partidistrikt kan vara stolta över de ombud som man skickade till kongressen.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , ,

Utställare och lobbyister!

oktober 30, 2009

En kongress består också av utställare som ofta har särskilda budskap till ombuden och till socialdemokratin. Dessa består av systerorganisationer som direkta intresseorganisationer.

Till kongresshallen Kongressområdet är stort så det krävs självklart skyltar. Ändå går många fel.

Flagga Självklart finns det många symboler som visar vilken kongress som man hamnat på. Om nu något inte visste det.

KööerDet är många som vill komma in.

KommunalKommunal vill diskutera och prata om mönsterarbetsplatser.

ByggnadsByggnads finns självklart på plats.

Fackliga strategierArbete åt alla är inte mossigt, utan nödvändigt. LO för under kongressen många samtal och små aktiviteter som syftar till att fördjupa strategierna för Arbete åt alla.

TCOTCO finns också på plats.

… och kongressen handlar om jobben, jobben och jobben!
Kongresshall

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , ,

En regionalpolitik för ett sammanhållet Sverige!

oktober 30, 2009

Pressinformation
från ombuden från Jämtlands län vid Socialdemokraternas partikongress 28 oktober – 1 november

Den Socialdemokratiska partikongressen uttalade tydligt att hela landet ska leva. Regionalpolitiken ska syfta till att lyfta utvecklingen i alla regioner. Oavsett var människor väljer att bo ska villkoren för arbete och företagande, utbildning, grundläggande samhällsservice och välfärd vara likvärdiga. Möjligheterna i alla delar av landet måste tas tillvara.

– Socialdemokratins regionalpolitik måste handla om att hålla samman Sverige. Det blev också kongressens beslut, säger Monica Hallquist, ombud på Socialdemokraternas partikongress.

– Vi ska fylla ut det vakum som har uppstått som en följd av Alliansens och Centerns styre. Regionalpolitiken är en viktig framtidsfråga. Vi behöver sammanhållning. Vi hör ihop, sa Monica Hallquist, ombud på Socialdemokraternas partikongress, i kongressdebatten
Monica_Hallquist
– De många och långa diskussionerna har gjort att förslaget nu är mycket bättre. Där de krav som vi fört fram finns med, säger en nöjd Monica Hallquist, ombud på Socialdemokraternas partikongress, efter kongressens beslut som innehöll alla förändringar som Monica föreslagit.

Monica pekad i det sista på självklarheten att EU:s sammanhållningspolitik och den nationella politiken för regionernas utveckling måste samordnas bättre. Detta fick också kongressens stöd.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , ,

Vinstdrivande skolor

oktober 30, 2009

I kommunfullmäktige igår kväll fick vi en rejäl debatt om vinstdrivande skolor. En interpellation från Carina (C) till Karin (Mp) resulterade en rad inlägg från Moderater och Socialdemokrater.

Sverige är nästan det enda land där skolföretag får ta ut vinst. T.o.m. konservativa Tories i England vågar inte gå så långt.

Miljöpartiet säger Nej till friskolor vars syfte är att ge vinst till sina ägare. Socialdemokraterna hoppades att vår kongress ska ta samma ställning. Jag är på plats i Älvsjö idag och ska följa debatten med stort intresse.

Läs även andra bloggaresintressanta åsikter om , , , ,