Posts Tagged ‘socialekonomi’

Social Ekonomi på kongressen

oktober 28, 2009

Redan vid kongressens början kommer frågor om hur Socialdemokraterna ser på den sociala ekonomin att diskuteras.

Dels kommer flera av våra ombud att lyfta frågan om förändringar i riktlinjerna som förstärker vår positiva inställning till den sociala ekonomins företagande. Både under välfärdsavsnittet, jobben/entreprenörsskap och regional utveckling finns skäl att förstärka skrivningarna.

Dels kommer granskningsutskottets rapport att behandlas och där har partidistriktet uppmärksammat utskottet på att vi antog en motion om den sociala ekonomin vid Malmökongressen som måste ge avtryck i vår politik.

Nyfikenheten på vad utskottet säger är stort från många håll runt om i landet.

Läs även andra bloggares intressantaåsikter om , , ,