Posts Tagged ‘Susanne Hansson’

På väg hem…

november 1, 2009

DSC02645

Bengt Bergqvist håller sig vaken med lite kaffe på Arlanda

 

Trötta, nöjda och glad över att kunnat påverka innehållet i Socialdemokraternas politik. Det har handlat om välfärdsfrågorna med sjukvården, omsorgen och utbildningen där vi kunnat lägga ett regionalpolitiskt perspektiv på frågorna. Vi har med hjälp av Susanne Hanssons hjälp satt rovdjurspolitiken på partiets dagordning – tack Sussanne för detta!

Att kunna komma hem till Jämtland och meddela att Socialdemokraterna tydligt sagt nej till medverkan i uranbrytning!

För pensionärernas del handlar det nu om att vi direkt efter en valvinst skall jobba med att påbörjan att jämställa pension med lön när det gäller beskattning – en självklar fråga kan det tyckas, men för Alliansen är det tydligen så att pensionärer ska betala högre skatt!

VI har nu med oss i bagaget en rättvis skattepolitik, en ekonomisk politik som tar ansvar och en välfärdspolitik som tar avstånd från stora vinstutag inom privat sjukvård och skola!

Vi har visat på att kulturen har betydelse och att vi Socialdemokrater värnar den fria kulturen och kulturarbetarnas rätt till en dräglig tillvaro.

Nu går vi vidare tillsammans och försöker förverkliga besluten hemma i Jämtlands län.

Robert Uitto (S)

Regionalförvaltning av rovdjursstammen!

november 1, 2009

Pressinformation
från ombuden från Jämtlands län vid Socialdemokraternas partikongress 28 oktober – 1 november

Regionalförvaltning av rovdjursstammen!
Den för länet så viktiga rovdjurspolitiken fördes efter hårt tryck, från bl a Susanne Hansson, ombud vid den Socialdemokratiska kongressen från Jämtlands län, in i de politiska riktlinjerna. Med ett tydligt ställningstagande att lokala koncentrationer av rovdjur ska kunna hanteras regionalt.

Partiet 024
– Människor känner sig maktlösa när deras djur angrips av rovdjur. Möjligheterna att skydda sina tamdjur är begränsade. Många känner sig otrygga när de vistas i naturen, säger Susanne Hansson, ombud vid den Socialdemokratiska partikongressen.

– Jag kommer från Strömsunds kommun i norra Jämtland. Under årets älgjakt sköt mitt jaktlag lika många björnar som älgar under septemberjakten. Det säger något om rovdjurstrycket, säger Susanne Hansson, ombud vid den Socialdemokratiska partikongressen.

– Rovdjurens närvaro får inte begränsa människors friluftsliv. Rovdjursstammarnas utbredning i Sverige ska regleras utifrån regionala mål och förutsättningar

Beslutet på den Socialdemokratiska kongressen blev:
”I många delar av landet finns det många rovdjur. Rovdjursstammarnas utbredning i Sverige ska regleras utifrån nationella mål. När det uppstår lokala koncentrationer bör detta hanteras regionalt utifrån de nationella målen. Det förutsätter en fungerande regional förvaltning.”

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , ,

Rovdjursfrågan är stor och viktig för oss i norrlands inland!

oktober 24, 2009

I går hade S-föreningen i Strömsund möte. Jakt och rovdjurspolitik blev snart ett samtalsämne som engagerade. Inför valet 2010 måste dessa frågor få utrymme och kommuniceras med väljarna. Nu på kongressen lägger vi grunden för den politik som ska manifesteras under vår valrörelse. Jakt- och rovdjursfrågorna ska debatteras och ett socialdemokratiskt förhållningsätt läggas fast.

Att tillgången av björn har ökat dramatiskt i Strömsundsområdet är välkänt. Vi är det brunbjörntätaste området i världen. Under årets älgjakt sköt mitt jaktlag lika många björnar som älgar! Varje vecka hör man berättelser om människor som i olika situationer konfronterats med björnar. I samband med bärplockning, jakt och annat friluftsliv kommer fler och fler i närkontakt med björnar. Senast idag läste jag om en fårfarmare i Strömsunds kommun som fått 25 av sina får rivna av björn. Tidigare i år hade samma djurägare drabbats av vargangrepp i fårbesättningen.

Människor känner sig maktlösa när deras djur angrips av rovdjur. Möjligheten att skydda sina tamdjur är begränsade trots § 28 Jaktlagen. En annan aspekt är den utbredande rädslan för att vistas i skog och mark som börjar spridas hos lokalbefolkningen. Flera jag känner har slutat att plocka bär och svamp. När björnstammen har blivit så stor att människor blir begränsade i sin vardag har det gått för långt. Det är dags att ta hänsyn till den lokala tillgången av rovdjur och anpassa avskjutningen så att stammarna inte blir för koncentrerade till ett lokalt begränsat område.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om