Posts Tagged ‘teater’

Teater Barda – det är på riktigt det!

april 21, 2010

Teater Barda – det är på riktigt det! Ett treårigt projekt som syftat till att ge personer med funktionshinder en bra ingång i teatervärlden går nu mot sitt slut. Projektet har letts av en projektledare som också utvecklat och använt en bra metodik för arbetet.

Deltagarna har fått arbeta med teater på riktigt och det handlar om att skriva, skapa och faktiskt arbeta inom ramen för vår Länsteater – Estrad Norr!

”Min uppfattning är att detta skall bli en permanent verksamhet och ”arbetsplats” där deltagarna blir en del av vår Länsteater – Estrad Norr. Alla tjänar på detta!” – säger Robert Uitto (S), Landstingsråd

 ”Vi föreslår nu att tilldela verksamheten 300 000:- om Östersunds kommun även fortsättningsvis deltager med sin andel. Det skulle ge oss chansen att permanenta det hela.” – avslutar Robert Uitto