Posts Tagged ‘Jens Nilsson’

Kom ihåg det – Leif Padgrotsky!

november 1, 2009

Anders Carlberg stod för morgonens inlägg.

Många av symbolerna för det svenska musikundret har börjat som källarband i en verksamhet som studieförbunden har stöttat och det gäller inte bara Fryshuset utan över hela landet.

”Det är studieförbunden som är förklaringen till det svenska musikundret. Kom ihåg det Leif Padgrotsky – så du inte säger fel nästa gång.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , ,

Vinstdrivande skolor

oktober 30, 2009

I kommunfullmäktige igår kväll fick vi en rejäl debatt om vinstdrivande skolor. En interpellation från Carina (C) till Karin (Mp) resulterade en rad inlägg från Moderater och Socialdemokrater.

Sverige är nästan det enda land där skolföretag får ta ut vinst. T.o.m. konservativa Tories i England vågar inte gå så långt.

Miljöpartiet säger Nej till friskolor vars syfte är att ge vinst till sina ägare. Socialdemokraterna hoppades att vår kongress ska ta samma ställning. Jag är på plats i Älvsjö idag och ska följa debatten med stort intresse.

Läs även andra bloggaresintressanta åsikter om , , , ,

Partikongressen i SVT 24

oktober 29, 2009

Skriver svar på en interpellation från Per Jönsson till dagens kommunfullmäktigemöte. Ni på kongressen har en mer spännande dag.

Följer då och då kongressen i SVT 24. Ombuden sköter sig bra och ser ut att följa debatten från sin bänk i salen med intresse. Gäspningar, näspetningar, tidningsläsning syns direkt – så tänk på det.

Nu slåss vi för en politik för jobben – en politik som bygger på solidaritet där vi alla kan bidra på olika sätt. I morgon kommer jag till kongresshallen för att vara med hela helgen.

Läs även andra bloggares intressantaåsikter om , , ,

Social Ekonomi på kongressen

oktober 28, 2009

Redan vid kongressens början kommer frågor om hur Socialdemokraterna ser på den sociala ekonomin att diskuteras.

Dels kommer flera av våra ombud att lyfta frågan om förändringar i riktlinjerna som förstärker vår positiva inställning till den sociala ekonomins företagande. Både under välfärdsavsnittet, jobben/entreprenörsskap och regional utveckling finns skäl att förstärka skrivningarna.

Dels kommer granskningsutskottets rapport att behandlas och där har partidistriktet uppmärksammat utskottet på att vi antog en motion om den sociala ekonomin vid Malmökongressen som måste ge avtryck i vår politik.

Nyfikenheten på vad utskottet säger är stort från många håll runt om i landet.

Läs även andra bloggares intressantaåsikter om , , ,