Posts Tagged ‘kongressombud’

Mammor

november 1, 2009

Mammor är starkt engagerade i jobbkongressen.  De följer kongressen på SVT 24 och många ombud får ett glatt SMS från stolta mödrar när de gjort ett inlägg i debatten. Och på mammors vis får också några höra att de skulle ha rakat sig när de ska vara i teve!

Andra mammor är ombud och barnen ser kongressen och sina mammor på teve och berättar i telefon till mamma vilken ordförande som är roligast.

Med ny teknik så har kongressen blivit en del av världen också utanför kongresshallen. Det är kul!

 Ann-Marie Johansson

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , ,

Än mer imponerad!

oktober 31, 2009

Efter tre kongressdagar är jag än mer imponerad av våra jämtländska ombud. De jobbar stenhårt med att komma överens om skrivningar och yrkanden med ombud från andra delegationer och med Partistyrelsens föredragande. Och de når framgång.

 Om någon tror att man kan åka på kongress, göra ett lysande anförande i talarstolen och få igenom sina förslag så är det helt fel.  Jobbet måste göras innan området behandlas av kongressen. I temagrupperna startas processen och under korta möten utanför kongresshallen görs sedan politiken upp. När området behandlas av kongressen har mycket av ombudens ändringsförslag redan jobbats in i riktlinjerna.

 Media vill helst av allt se en rejäl motsättning mellan ombud och partistyrelse och tycker att debatten inom Socialdemokraterna är tam. Låt dem tycka det då! Ombuden är inte på kongress för att underhålla, de är på kongress för att förändra samhället! De drivs av övertygelsen att rättvisa och minskade klyftor leder till framtidstro och utveckling. Då är det resultatet som har betydelse, inte att bjuda på en underhållande föreställning på vägen dit!

Ann-Marie Johansson
Stolt ombudsman

Läs även andra bloggares intressantaåsikter om , , , ,

Jobben först

oktober 29, 2009

Nu börjar det! Nu är det kongressombudens tur.

Men Tomas Östros inleder morgonen med att tala om människors vilja till arbete är nationens främsta tillgång- i goda tider liksom i sämre. Inget slöseri är större än arbetslöshet!

I arbetslöshetens spår går hopp och framtidstro förlorade och därför är full sysselsättning målet för oss socialdemokrater!

I de politiska riktlinjerna markerar partistyrelsen att en översyn av kommunernas och landstingens ekonomiska förutsättningar krävs för att kommunerna ska ha förutsättningar att tillhandahålla en god kvalitet i skolan, sjukvården och omsorgen oavsett konjunktur.

Katarina Nyberg Finn

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , ,

Ombuden imponerar

oktober 21, 2009

Om en vecka startar partiets Jobbkongress. Det blir spännande. Tillsammans med 343 andra ombud från hela landet ska våra sju ombud lägga fast en politik för Jobb och minskade klyftor.  Imponerad har jag följt hur de förbereder sig.  7,7 kg kongresshandlingar har de fått som underlag, och det säger sig självt att inte alla kan läsa allt.  De har delat upp de olika politikområdena mellan sig och funderar och diskuterar hur skrivningarna ska bli ännu bättre.

Mina egna förberedelser handlar bland annat om att fundera på hur vi håller kontakten med partikamrater och andra intresserade hemma, om det räcker med att packa en elektrisk skarvsladd/ fördelardosa eller om det behövs fler, när jag ska hinna köpa USB-minnen, för att ombuden ska kunna skriva sina inlägg, och egna strumpor till kongressfesten.

Ann-Marie Johansson
ombudsman för socialdemokraterna i länet

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , ,

Välkommen till (S) debatt i Jämtlands län!

oktober 2, 2009

Välkommen!

Denna debattplats är tänkt som ett verktyg till olika aktiviteter för Socialdemokraterna i Jämtlands län.

Nu inför Socialdemokraternas partikongress 28 oktober till 1 november så är det tänkt att kongressombud och andra har möjligheter att skriva inför, under och efter kongressen.