Förtroenderådets diskusison om länsprogrammet

Arbetet vid Socialdemokraterna i Jämtlands läns förtroenderåd den 14 november var ett inslag i att stimulera den pågående diskussionen om program för Jämtlands län 2011-2014.

Tidplan för programarbetet finns här.

Det gamla länsprogrammet finns här.

Socialdemokraternas kongressen 28 oktober till 1 november
Förmiddagen gick kongressombuden igenom viktiga beslut vid partikongressen:

En sammanfattning av kongressen är svår att göra. Här nedan finns länkar till Socialdemokraterna och till det som skickats till media.
Socialdemokraterna har på sin www plats självklart lagt ut de viktigaste besluten från jobbkongressen.

Vad våra ombud har gjort under kongressen och som gått till media.

 • En politik för hela landet sätter jobben först
 • Ombuden från länet gav partistyrelsen sitt första nederlag.
 • Staten ska ta ansvar för den nationella infrastrukturen
 • En regionalpolitik för ett sammanhållet Sverige
 • Skolpolitik
 • Nej till uranbrytning
 • Slopa pensionärsskatten
 • Kompromiss kring strandskyddet till fördel för Jämtlands län
 • Social ekonomi ska inte marknadfieras
 • Anna-Caren Sätherberg invald i partistyrelsen
 • Säkra kvalité utifrån regionala förutsättningar
 • Omröstning om mönsterarbetsplatser
 • Regionalförvaltning av rovdjursstammen
 • Framgång för integritetsmotion
 • Socialdemokraterna går till val med en politik för hela landet

  Korta inspirerande inlägg
  Eftermiddagen började med några korta inlägg som inspiration
  Björn Sandal – Välfärd med särskild betoning på barn- och unga.
  Börje Olsson – Företagande och entreprenörskap
  Mats Forslund – Turism som möjlig utvecklingsfaktor för Jämtlands län
  Anna Ebenmark – Mångfald och mänskliga rättigheter som möjlighet och utvecklingskraft
  Linnéa Swedenmark – Ung i Jämtlands län – perspektiv och möjligheter
  Göran Hallman – Folkhälsa och regionalutveckling. Här finns hans bilder.

  Inledning till gruppdiskussioner
  Anna-Caren Sätherberg gav en kort introduktion till grupp diskussionerna med några bilder som avslutades med följande frågeställningar:

 • Hur ska vi förbättra hälsan för att fler ska vilja bo och leva i Jämtlands län?
 • Vilka investeringar behöver i vi i Jämtlands län för att det ska bli fler jobb?
 • Vad ska vi i länet göra för att stärka människors självständighet

  SAMMANSTÄLLNING
  av Grupparbete från förtroenderådet 091114 angående Länsprogrammet

  1. Hur ska vi förbättra hälsan……
  Öka kunskapen om rätt kost är viktig för hälsan.
  Delge kunskapen om vår fina natur och möjligheter till motion.
  Naturupplevelser.
  Sysselsättning.
  Riktade pengar från staten.
  Utveckla syokonsulentens roll.
  Vi är mitt i världen.
  Det ska aldrig vara försent till ny start i livet, utveckla…..
  Rätt till eget boende.
  Vi/de som stannar i länet är inte en ”loser”. Vi ska tala mer om utvecklingmöjligheter här och där, istället för att flytta/bli kvar. Detta gäller särskilt de unga.
  Ju mer vi (länet, kommunen, byn) sluter oss, desto mer vill unga bort. Ju mer vi tar världen till oss, öppnar upp skapar vi en känsla av att vi kan vara i ”centrum” var vi än befinner oss.
  Utveckla kulturverksamhet där folk är delaktiga.
  Få kvinnorna att stanna. Skapa förutsättningar för att de ska kunna arbeta utifrån sin kompetens.
  Flexibla utbildningslösningar.
  Stimulera småföretagande.
  Fler jobb, utbildning.
  Kvalificerad yrkesutbildning.
  Omställning.
  Turismen, besöksnäringen.
  Trygghet. Satsa på välfärd, skola, vård, omsorg.
  Ta bra politiska beslut utifrån de ekonomiska resurser som finns, med ett hälsoperspektiv.
  Mer rörelse i skolan.
  Förstärka jämlikhet i länet.
  Ökad delaktighet, ökad demokrati – dialog.
  Ökat inflyttade.
  Folkbildning – om demokrati, jämlikhet, mänskliga rättigheter.
  Samverka – nätverk mellan offentlig, föreningsliv, privat.
  Mötesplatser, t.ex invandrare.
  Andra mätmetoder för hälsa och social ekonomisk utveckling.

  2. Vilka investeringar……
  Bättre infrastruktur: vägar o järnvägar. Dubbelspår Gävle-Östersund.
  Förbättra infrastruktur mot Norge.
  Ge möjligheter till mera förädling av lokala råvaror.
  Kommunikationer.
  Turism – den enkla turismen ska utvecklas ”småskalig”
  Utveckling forskning för småskalig livsmedelsproduktion.
  Investeringar för infrastruktur. Bredband, vägar, järnvägar, inlandsbanan.
  Teknikutveckling, miljösidan. Energi/Klimat.
  Öppenhet för de ”nya jobben”. Vi vet inte idag hur det ser ut – vi kan gissa men viktigt att vara fortsatt öppen.
  Investera i infrastrukturen som leder till förutsättningar för t.ex turism att växa.
  Investering i forskning, utbildning, utveckling.
  Investera i kvinnligt företagande (lättare för de att få lön).
  Lägga ut offentlig verksamhet på entreprenad.
  Investering i bredband, vägar. Infrastruktur, t.ex järnväg, flyg, andra lösningar kollektiv trafik.
  Marknadsföra länet.
  Möjligheter att etablera sig snabbt och enkelt med eget företag, vare sig man flyttar inom Sverige eller från övriga länder.
  Utveckla näringar som passar länet.
  Utveckla kommunikationer via elektroniken.
  Se till att vägar är farbara för att kunna ha företag i länet.
  Lättare för ungdomar starta (jobb) eget.
  Utbildning – entreprenörskap.
  Livslånga lärandet i länet – underlätta boende osv.
  Investera – fler gymnasium, studier, bostäder.
  Bredband som fungerar i hela länet.
  Infrastruktur – flera bränslen till bensin.
  Använda länets immateriella kulturarv för att skapa jobb inom turismen.
  Kunskapskluster – hälsa, kultur, turism, natur.
  Småföretagare ska omfattas av samma trygghetssystem som anställda.
  Fortsatt stöd till ungdomar direkt efter gymnasiet i entreprenörskapet, att starta egna företag.
  Alternativ till traditionella sätt att skaffa riskkapital (jämför mikrolånen).
  Nya vägar för att medvetandegöra människor om möjligheter att påverka.
  Undervisning i/om demokrati i skolan, även filosofin bakom.

  3. Vad ska vi i länet göra……
  Det livslånga lärandet.
  Möjligheter till arbete och försörjning.
  Undvika isolering.
  Möjlighet att starta eget.
  Kunna utveckla idéer i jämtland, inte fara till Stockholm.
  Riskkapital. Möjlighet att köpa/bygga hus. Statlig garanti – borgen.
  Utbildningar i alla former.
  Se kulturell mångfald som en möjlighet.
  Se alla människors potential.
  Flyttrörelser. Van att träffa nya. Vi själva är ambassadörer för vårt budskap.
  Leva vår politik.
  Bygga upp de redan från början. Stärka föräldrarna.
  Ta bort Jantelagen. Tänka positivt.
  Guldgalan.
  Möjliggöra för människor att vara fria, självständiga.
  Utbildning för att stärka barns självständighet. Barn skall lära sig att tala offentligt.
  Ta tag i ungdomar direkt efter dom gått ut skolan för att få dessa i någon typ av aktivitet.
  Återupprätta någon typ av samverkan mellan skola, fack och näringsliv.
  Vänd på alla kan inte, till VI KAN, VI VILL, VI VÅGAR!
  Det finns inget som är möjligt.
  Trygghet.
  Arbeten.
  Kompetensutveckling.
  Bra utbildningar i gymnasie och högskola, anpassad efter arbetsmarknadens behov i Jämtland.
  Att resurserna hos våra nya svenskar tas tillvara.
  Att toleransen ökar.
  Ge utbildning på hemspråket, ej nödvändigtvis på svenska

  Från grupp Krokom

  Förbättrad hälsa…..
  • Utveckla samarbetet med alternativa vårdformer,
  • Satsa på livsstilsfrågor – motion i lagom dos – arbete åt alla! – mer kostutbildning på skolorna, matlagning med riktig mat av lokala råvaror

  Investeringar…..
  • Infrastruktur; tex vägar bredband TV telefon kollektivtrafik
  • Hyresbostäder
  • Energisatsningar, alternativa energikällor

  Självständiga länsbor…….
  • Utbildning i självkänsla, grundläggande demokrati och jämlikhet på skolan!!!
  • Livsstilsfrågor trygga vuxna ger trygga barn trygg ekonomi för alla!

  Förutsättningar för näringslivsutveckling kapitalförsörjning på enkelt sätt, lokaler

  Kämpa för att behålla Mittuniversitetet!!!!

 • Kommentera

  Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

  WordPress.com Logo

  Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

  Google-foto

  Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

  Twitter-bild

  Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

  Facebook-foto

  Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

  Ansluter till %s


  %d bloggare gillar detta: