Posts Tagged ‘Tomas Östros’

Vi ska åter till toppen!

oktober 29, 2009

 

DSC02632

Nu är kongressen igång på riktigt och vi har rivstartat med den ekonomiska politiken, som inleddes mycket bra av Thomas Östros.

Vår delegation sitter beredda att debattera, votera och argumentera.

En av de viktigaste frågorna handlar om investeringarna inom infrastruktur, där vi nu har förslag på tydliga skrivningar att staten måste ta sitt ekonomiska ansvar. Vi slår fast att infrastruktursatsningar ska styras utifrån nationella behov och inte av enskilda kommuners ekonomi.

Östros slår också fast det som vi skall debattera under morgondagens natt – nämligen att skatten på arbete, pension och annan ersättning skall jämställas. Pensionärer skall inte beskattas hårdare, som det är idag!

Med en bra ekonomisk politik ska vi klara att återta en sund välfärdspolitik – vi ska åter till toppen, tryckte Thomas Östros på i sin inledning!

Robert Uitto (S)

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , ,

Jobben först

oktober 29, 2009

Nu börjar det! Nu är det kongressombudens tur.

Men Tomas Östros inleder morgonen med att tala om människors vilja till arbete är nationens främsta tillgång- i goda tider liksom i sämre. Inget slöseri är större än arbetslöshet!

I arbetslöshetens spår går hopp och framtidstro förlorade och därför är full sysselsättning målet för oss socialdemokrater!

I de politiska riktlinjerna markerar partistyrelsen att en översyn av kommunernas och landstingens ekonomiska förutsättningar krävs för att kommunerna ska ha förutsättningar att tillhandahålla en god kvalitet i skolan, sjukvården och omsorgen oavsett konjunktur.

Katarina Nyberg Finn

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , ,

Nu börjar det

oktober 29, 2009

Kongressen börjar med att hylla dagens födelsedagsbarn och alla sjunger . Vår delegation från Jämtland sitter vid våra två bord nära scenen.

 Jobben först, säger Tomas Östros.  Härligt nu är vi igång och ombuden är laddade!

Anna-Caren Sätherberg

Läs även andra bloggares intressantaåsikter om , , ,