SOcialdemokrater från Jämtlands län samlade i Stockholm

maj 19, 2010 by

Just nu pågår Socialdemokraternas kommun- och landstingskonferens. Flera av de ledande socialdemokraterna från landsting och kommuner deltager – Jens Nilsson, Harriet JOrderud, Robert Uitto, AnnaCaren Sätherberg med flera.

Under dagen talar bla MOna Sahlin och THomas Östros. Det är slående hur stor skillnaderna verkligen är när vi kan jämföra den socialdmeokratiska politiken för solidarisk skola, solidarisk sjukvård och vård med utanförskapet som skapas av Alliansen.

Nu utförsäkras 10 000-tals från försäkringskassa och arbetsmarknadsåtgärder. Sjuka drabbas, arbetslösa drabbas och kan bara se på när de som redan har det bra får ytterligare del av skattesänkningarna.

”Det gör ont att förändra, säger statsminister Fredrik Reinfeld – men det har gjort ont länge nog nu. När det gör ont för några, lider ett helt land. ”- Uttryckte Mona Sahlin det.

För socialdemokraterna från Jämtlands län är det inspirerande att höra andra tala, samtla med kamrater från hela landet och fundera över hur vi går vidare med ett förtroende efter valet för att fortsätta byggandet av ett Sverige för alla!
Robert Uitto (S)

Socialdemokratiska landstingsledningen i Strömsund!

april 25, 2010 by

Socialdemokrater i landstingsstyrelsen, samt de med ordförandeuppdrag  i den sk ”Lilla Regeringsgruppen” samlas vid flera tillfällen runt i länet för att överlägga, mötas, planera och träffa invånare i länet.

 Nu under söndag och måndag träffar gruppen partikamrater från Strömsund, men kommer även under måndagen att vara ute för att träffa invånare och göra studiebesök i landstingets verksamhet och ute på privata företag.

Självklart står också valet och valarbetet på agendan.

Robert Uitto (S)

Teater Barda – det är på riktigt det!

april 21, 2010 by

Teater Barda – det är på riktigt det! Ett treårigt projekt som syftat till att ge personer med funktionshinder en bra ingång i teatervärlden går nu mot sitt slut. Projektet har letts av en projektledare som också utvecklat och använt en bra metodik för arbetet.

Deltagarna har fått arbeta med teater på riktigt och det handlar om att skriva, skapa och faktiskt arbeta inom ramen för vår Länsteater – Estrad Norr!

”Min uppfattning är att detta skall bli en permanent verksamhet och ”arbetsplats” där deltagarna blir en del av vår Länsteater – Estrad Norr. Alla tjänar på detta!” – säger Robert Uitto (S), Landstingsråd

 ”Vi föreslår nu att tilldela verksamheten 300 000:- om Östersunds kommun även fortsättningsvis deltager med sin andel. Det skulle ge oss chansen att permanenta det hela.” – avslutar Robert Uitto

Landstingsmöten måste tillgängliggöras ytterligare!

april 21, 2010 by

 Det är nu äntligen dax för Jämtlands läns landsting att öppna upp sina fullmäktigemöten ytterligare genom att prova Webbsända fullmäktigemöten, menar Stefan Wikén, Ordförande i Demokrati- och länsutvecklingsberedningen i Jämtlands läns landsting.

 På ett kommande fullmäktigemöte kommer man att webbsända hela mötet för att ge fler medborgare möjlighet att ta del av mötet. Det är en viktig demokratifråga att fler kan ta del av landstingets högsta beslutande organ och dess möten.Vårt län är oerhört stort, vilket minskar många medborgares chans att vara med på själva mötena – men med webbsända möten ökar chansen rejält.

Stefan Wikén menade vidare vid sitt inlägg på dagens möte på Frösön, att ytterligare sk  Sociala media borde användas för att snabbt sprida information under pågående möten. Ett sådant kan tex vara Twitter, men också andra bloggtekniker borde prövas.

 Landstingets egna informationsavdelning ser nu över möjligheterna att modernisera, effektivisera och ytterligare tillgängliggöra mötena med modern teknink.

Robert Uitto (S)

Landstingssossar på valplanering i BRäcke

mars 21, 2010 by

Emil Burman (S), politisk sekreterare föreläser för Socialdemokratiska landstingsgruppen

i Jämtlands län som träffas kring valarbetet, budgetarbetet och hälsovalsfrågorna.

Flera av frågorna handlar om hur vi skall klara av att fördela Välfärden rättvist i ett läge där

kommuner och landsting får en all mer problematisk ekonomi.

Hur vi skall klara sjukvården i glesbygd blir en annan oerhört viktig fråga.

Robert Uitto (S)

Skamlöst av ÖP:s ledare

mars 3, 2010 by

På Östersundspostens ledarsida, går idag Per Hansson till hårt angrepp mot den politiska majoriteten i Östersunds. Östersunds kommun har en landets mest stabila kommunala ekonomier och är idag en kommun utan skulder och som har full kontroll på framtida pensionsutbetalningar. Denna ekonomiska stabilitet har skapats av Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. I den ekonomiska kris som nu råder har kommunen klarat sig hyfsat bra jämfört med många andra kommuner i landet.

Under 2009 och 2010 har dock den ekonomiska situationen krävt en del besparingar. Under arbetet med ekonomin inför 2011 kan vi konstatera att grundförutsättningarna är positiva och inga besparingar krävs för att klara ett plusresultat. Vi tror, liksom konjunkturinstitut och regering, att det dystra ekonomiska läget nu vänder och vi vågar därför avstå från ytterligare besparingar för att inte sätta ytterligare press på verksamheter som skola och äldreomsorg.

Detta kallar ledaren i Östersunds Posten Per Hansson, ivrigt påhejad av centerpartisten och oppositionsrådet Carina Zetterström, som ekonomisk lättja och valfläsk. Hansson hoppas att kommuninvånarna ska genomskåda denna lättja. Min förhoppning är att kommuninvånarna inser vilkens ärende herr Hansson går.

Den borgliga regeringen har kunnat göra så mycket mer för landets kommuner i kris. Regeringen har valt en annan väg och sänkt skatterna istället för att värna om vård, skola och omsorg. Statsminister Reinfeldt pratar sig varmt om 3000 arbetstillfällen som tillkommit genom skatteavdrag för hushållsnära tjänster när kommuner och landsting tvingats till varsel av 25 000 personer när regeringen valt skattesänkningar före arbeten inom välfärdssektorn. Som småbarnsförälder är jag mer angelägen om en hög kvalitet inom skola och barnomsorg än jag är att få skatteavdrag för att någon kommer och städar mitt hem.

Socialdemokraterna i Jämtlands län diskuterar valet!

januari 30, 2010 by

Under lördagen träfades distriktsstyrelsen och representanter för Arbetarekommuner i ÖStersund för att diskutera kring valarbetet.
I strålande sol och kyla mötte man också under en stund väljare på stan och delade ut material kring vården coh jobben.
En anna fråga som var uppe på agendan var vargfrågan, där Susanne Hansson och Gunnar Sandberg informerade om det politiska läget.

Distriktsstyrelsen möter Mona!

december 5, 2009 by

 Mona Sahlin omgärdad av partikamrater från Jämtlands län

Gråmulet ute, men inne på ABF-lokalen i Östersund lyser Adventsstjärnorna på partidistriktets styrelsemöte  som dessutom just nu på lördagsmorgonen gästas av vår partiledare Mona Sahlin.

Hon är i länet för att möta ungdomar, samtala med människor, besöka Skidskyttetävlingarna och samtala med oss om politiska läget.

En förmån för oss, men också  för länet när hon valt att prioritera ett viktigt idrottsevenemang för vårt län – det visar på att hon tar ansvar och gillar länets satsningar.

Hon talar om klyftorna i samhället, ett tufft val, solidaritet och välfärdspolitiken.

Nu jobbar vi vidare tillsammans och för ut budskapet – det finns en berättelse att berätta och den måste vi föra ut.

– Berättelsen om nedmonteringen av välfärden och rättvisan i vårt land!

Robert Uitto (S)

Lissabonstrategi för Europa – interkulturell – och religiös dialog.

december 1, 2009 by

Har just avslutat en debatt kring interkulturella städer i Europa. Konferensen hålls i Regionkommitténs lokaler i Bryssel och är ett samarrangemang med bl.a. Europarådets kongress, EU-kommissionen, flera nätverk och stiftelser i Europa.

 Vad som slår mig är att många fortfarande debatterar som om invandrare ska särbehandlas i lagstiftning och i andra politiska områden. Att detta skulle vara nödvändigt för en bra integration! Det är ett ”feltänk” som riskerar att låsa fast oss alla i ett läge där vi aldrig kommer bort från konflikten mellan vanliga medborgare och invandrare.

 Vad som behövs är ju en politik som behandlar alla lika. Som utgår från den Socialdemokratiska människosynen där alla människor är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. Det är dessutom självklart att städer som har många invånare från andra länder och kulturer har en fördel i kampen om den ekonomiska tillväxten och jobben – om världen finns närvarande i din stad hela tiden så har du en konkurrensfördel. Då måste varje ansvarsfull kommun stimulera invandringen till kommunen och ta emot de nya invånarna som en tillgång – inte som ett problem.

 Om städerna runt om i Europa agerar på det sättet och om både den europeiska och den nationella politiken stödjer ett sådant förhållningssätt så skapar vi ett naturligt motstånd mot främlingsfientliga krafter. Det är trots allt lokalt, i varje kommun, bostadsområde eller arbetsplats där människor möts som fördomar frodas eller avslöjas. Det är där människor från olika kulturer ser varandra som människor och möter varandra med respekt. Det är i dessa vardagliga möten som vi kommer att dela värderingar som bygger på mänskliga rättigheter och där vi respekterar varandra som människor. Allas potential kan då tas tillvara och alla människor kan bidra i samhällsbygget på sina villkor.

 Därför måste vi när Lissabonstrategin nu revideras slå fast nödvändigheten av interkulturell- och religiös dialog över hela Europa. Europas utveckling avgörs om vi kan ta tillvara alla människors vilja att bidra i samhällsbygget – oavsett vilken religion du utövar, vilken hudfärg du har eller vilket land du kommer ifrån.

 Lissabonstrategin kommer att styra EU:s politik för många år framåt – då är detta en viktig del av politiken för ekonomisk tillväxt och jobb.

Vi kan aldrig skapa tillväxt med alltför stark offentlig sektor

november 15, 2009 by

BildTH

I ovanstående diagram visas fördelningen av arbete inom respektive sektor.

I Jämtlands län liksom övriga norra Sverige är andelen som arbetar i offentlig sektor och övriga organisationer 40-45%. I övriga landet är den andelen betydligt lägre förutom några län. 30-38% är mer normal fördelning. (se SCB,s statistik RAMS). Extremfallet är Stockholm med 27%.

Min tes är att vi kan aldrig skapa tillväxt med alltför stark offentlig sektor. Den hämmar utvecklingen i flera kommuner i länet. Att ha kommunalt anställda snickare, rörmokare mm gör att det inte finns någon möjlighet att driva den typen av verksamheter privat i glesbygden. Vi måste öka den privata sektorn i våra län.

Nya marknader för befintliga företag är en möjlig men svår väg. Utveckla turismen är en annan och detta sker kontinuerligt men vi är tvungna att också minska den offentliga sektorn genom att lägga ut mer verksamhet på entreprenad.

Vi ska göra det på områden där det skapar mervärde och möjlighet för företagen att utveckla verksamheten med nya varor och tjänster. Som gott exempel kan Medicin direkt vara där samhället köper en del av verksamheten och försäkringsbolagen och privata aktörer resten. Det skapar tillväxt och nya tjänster i länet för allas bästa.

Vi måste ha med detta i vårt länsprogram och det krävs också en mental omställning hos våra medlemmar och förtroendevalda för att det ska vara möjligt att genomföra det. Vi måste sluta tala om privata vinstintressen som att det skulle vara den enda moroten för en företagare.

Jag tycker att det är populistiskt och nedvärderande mot den/de som tar steget och startar företag med alla svårigheter det medför. Vi kan inte med trovärdighet satsa på entreprenörskap i skolorna och sedan inte stötta ungdomar och andra när de väl startar företag.

Alla företagsidèer går inte ut på att serva den privata marknaden som dessutom är krympande i vårt län, utan många nya företagare och även gamla kan och bör kunna ta del av det offentligas utbud av varor och tjänsteproduktion.

Mörsil 09-11-15

Thomas Hägg