Posts Tagged ‘skolan’

Skolpolitik

oktober 30, 2009

Kopia av Partiet 047

Tredje dagen var det dags för debatt om vår utbildningspolitik, skiljelinjen mellan oss den borgligt förda politiken är nu tydlig.

Vi har antagit nya riktlinjer somvi har jobbat hårt med i min temagrupp tillsammans med partistyrelsen.

Mitt yrkande från talarstolen var bifall till dessa riktlinjer som bland annat handlar om lusten att lära, hur man måste se till att barns och elevers glitter och ljus i ögonen de har på sin första skoldag ska fortsätta, hur det livslånga lärandet ska fortsätta ända tills det ljuset i ögonen släcks, hur elevinflytande inte bara ska vara ett fint ord.

Riktlinjerna slår också fast att vi vill ha kompetenta, kritiskt granskande och kreativa elever, att vi vill ha en skola som uppmuntrar samarbetsförmåga, flexibilitet, och initiativförmåga.

Vi har idag också beslutat att skolan ska vara icke konfessionell och att kommunens inflytande över friskoleetableringar ska öka, kommunen  har ju på sin lott att klara av att dimensionera skolverksamheten för samtliga elever.

Anna-Caren Sätherberg

Läs även andra bloggares intressantaåsikter om , , , , ,