Posts Tagged ‘Ann-Sofie Andersson’

Socialdemokraterna går till val med en politik för hela landet!

november 1, 2009

Pressinformation
från ombuden från Jämtlands län vid Socialdemokraternas partikongress 28 oktober – 1 november


– Den Socialdemokratiska partikongressen går att sammanfatta med att vi nu har en tydlig politik för hela landet. Och länets ombud gjorde viktiga insatser för att det skulle bli så, säger Ann-Sofie Andersson, delegationsledare för länets ombud.

Jobben, regionalpolitiken och en vård och omsorg som utformas utifrån regionala förutsättningar är kanske de frågor som kommer att spela stor roll för länets framtid, säger Ann-Sofie Andersson, delegationsledare för länets ombud.
Partiet 013
– Det har varit en bra kongress för Jämtlands län. Monica Hallquist gjorde ett fantastiskt arbete för att de politiska riktlinjerna skulle bli så bra som de blev när det gäller regionalpolitiken. Katarina Nyberg – Finn lyckades både se till att vi fick beslut om att det behövs särskilda insatser utifrån regionala hänsyn och beslut om samarbete med de fackliga organisationerna för mönsterarbetsplatser, säger Ann-Sofie Andersson, delegationsledare för länets ombud.

– Vi flyttade fram positionerna vad gäller att ta vara på de möjligheter som den sociala ekonomin har både som tillväxt skapare och som välfärdsproducent utan att behöva konkurrera med multinationella företag, säger Ann-Sofie Andersson, delegationsledare för den länets ombud.

– Alla ombuden har haft länet och det regonalpolitiska perspektivet på alla frågor, säger Ann-Sofie Andersson, delegationsledare för länets ombud.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , ,

Social ekonomi ska inte marknadsfieras!

oktober 31, 2009

Pressinformation
från ombuden från Jämtlands län vid Socialdemokraternas partikongress 28 oktober – 1 november

Partistyrelsens första nederlag var när Ann-Sofie Andersson, ombud vid Socialdemokraternas kongress, föreslog att ”Fungerande lokala och regionala nätverk inom den sociala ekonomin är viktiga för företagande och arbetsmarknaden. Kooperation och andra aktörer inom den sociala ekonomin har en viktig roll för den regionala tillväxten och ska stödjas.” skulle föras in i de politiska riktlinjerna på området.

Detta ville partistyrelsen inte upprepa och föreslog därför bifall till ett viktigt krav från Lars Bryntesson från Värmdö. Ett krav som ombuden från Jämtlands län gav kraftigt stöd till. ”Vi vill ge ideella, kooperativa och andra sammanslutningar utan vinstsyfte (social ekonomi) goda förutsättningar att medverka i välfärdens verksamheter utifrån sina unika förutsättningar. Dessa måste ges möjligheter att driva verksamhet på uppdrag av kommuner och landsting utan att tvingas in i en marknadsmodell i konkurrens med till exempel internationella vårdkoncerner.”
Kopia av Partikongress 2009 040
– Jag tycker det här var ett mycket viktigt beslut. Det här innebär t ex att en tydlig förändring av Lagen om offentlig upphandling måste göras när vi vinner valet, säger Ann-Sofie Andersson, ombud vid Socialdemokraternas kongress från länet.

– Det är också en tydligt ställningstagande mot den borgerliga regeringens inriktning att marknadsfiera den sociala ekonomin och våra folkrörelsers medverkan i samhällsbygget, säger Ann-Sofie Andersson, ombud vid Socialdemokraternas kongress från länet.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , ,

Ombuden från länet gav partistyrelsen sitt första nederlag

oktober 29, 2009

SAP-Ros30mmPressinformation
från ombuden från Jämtlands län vid Socialdemokraternas partikongress 28 oktober – 1 november

Efter votering på ett yrkande lagt av Ann-Sofie Andersson, fick partistyrelsen sitt första nederlag under kongressen. Ann-Sofie Andersson hade föreslagit att de politiska riktlinjerna skulle kompletteras med att beskriva vikten av den sociala ekonomin:

”Fungerande lokala och regionala nätverk inom den sociala ekonomin är viktiga för företagande och arbetsmarknaden. Kooperation och andra aktörer inom den sociala ekonomin har en viktig roll för den regionala tillväxten och ska stödjas.”

På detta hade partistyrelsen yrkat avslag.
– Det är tur att kongressen är klokare än partistyrelsen, kommenterade Ann-Sofie Andersson, partistyrelsens nederlag i voteringen..

Vid förra kongressen så fick länets ombud med sig partikongressen på en motion för att utveckla en politik för social ekonomi. Trots detta fanns det ingenting i de politiska riktlinjerna om den sociala ekonomin.
– Det visar att partistyrelsen inte har insett kraften i den sociala ekonomin, säger Ann-Sofie Andersson, kongressombud. Här finns det en fortsatt stor uppgift.

Granskningsutskottet kritiserar också partistyrelsen, efter en skrivelse från Jämtlands läns partidistrikt, som ifrågasätter hur arbetet gått med förra kongressens beslut. ”… granskningsutskottet konstaterar att partistyrelsen inte har låtit kongressbeslutet – eller dess anda – vägleda utarbetandet av olika styrdokument. Utskottet beklagar detta, särskilt som socialdemokratin, både partiet självt och många av dess företrädare, under mycket lång tid av sin historia har spelat en avgörande roll för framväxten av organisationer, som med dagens terminologi skulle anses vara en del av den sociala ekonomin.” (ur granskningsutskottets rapport).

Läs även andra bloggares intressantaåsikter om , , ,

Jämtland vann!!

oktober 29, 2009

Det första beslutet som partistyrelsen fick backa på var AnnSofies yrkande!!

Glada ombud i Jämtlandsbänken!!!

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , ,

Första ombudet från Jämtland uppe i talarstolen.

oktober 29, 2009

Kopia av Partikongress 2009 040

Ann-Sofie Andersson var första ombud från Jämtland i talarstolen.

Hon drev frågan om vikten av den sociala ekonomin i området ”Fler jobb och en starkare arbetslinje”.

Nu väntar vi bara på att få votera i frågan, alla håller tummarna!!

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , ,

En politik för hela landet som sätter jobben först!

oktober 28, 2009

SAP-Ros30mm Pressinformation
från ombud vid Socialdemokratiska
partikongressen från Jämtlands län

En vass och tydlig öppning av Socialdemokraternas 36:e ordinarie partikongress är omdömet av Mona Sahlins invigningstal.

– Monas tal var ett ideologiskt tal som utgick från socialdemokratins klassiska värderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet och vad det innebär i vår tid, säger Ann-Sofie Andersson, delegationsledare för ombuden från Jämtlands län.

– Hon tog särskilt upp de krav som storstäderna ställer på en socialdemokratiskpolitik för att lösa segregationen, klyftorna och en ojämlik tillgång till välfärd, säger Ann-Sofie Andersson, delegationsledare för ombuden från Jämtlands län.

– Jag uppfattade det inte som att vi ska ha olika politik i olika delar i landet. Tvärtom, den socialdemokratiska politiken som vi nu under kongressen ska mejsla ut och ta ställning till, ska klara av att möta utmaningarna i hela Sverige, inklusive Storstäderna, säger Ann-Sofie Andersson, delegationsledare för ombuden från Jämtlands län.

– Alla vi ombud från länet har med oss det regonalpolitiska perspektivet på alla frågor. Utgångsläget är bra, men vi ska göra riktlinjerna bättre utan att försämra förutsättningarna för oss socialdemokrater att minska klyftorna i storstäderna, säger Ann-Sofie Andersson, delegationsledare för ombuden från Jämtlands län.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , ,