Posts Tagged ‘skattesänkning’

Dygnet innan….

oktober 27, 2009

Dags att packa. – Kläder, kostym till kongressfesten, tandborsten, 7,7 kg kongressmaterial, egna anteckningar, dator…

…och så en himla massa tankar i huvudet om hur kongressen borde sluta…

– tydliga ställningstaganden för  rättvisa, arbete, solidaritet och en välfärd för alla. Det är inte svårt att bli inspirerad, när Alliansen flera gånger i veckan så tydligt markerar sin politik för vi och de!
Stugan
Just nu förs en politik som tydligt fokuserar på att var och en av oss skall lösa alla våra behov själva. Det känns märkligt att se framför allt Centerpartiet svänga från ett parti som i hyfsad utsträckning stått på den lilla människans sida i kampen för hela landets överlevnad till ett parti som sittande i knäet på Moderaterna säljer ut den svenska välfärden.

Allt skall privatiseras – inte för människornas bästa, utan för privatiseringsiverns egen skull. Är Centerpartiet lurat. Har de inte förstått att 100 miljarder i sänkta skatter, istället skulle behövas inom välfärden ute i skolorna, på sjukhusen, i äldreomsorgen och på hälsocentralerna…

Inser de inte att en politik som tar statsbidrag från glesbygd och ger till storstad gör förlorare av alla, när människor flyttar, när bensinmackar läggs ned och butiken slår igen.

Att slå på de som redan ligger genom sänkta stöd till sjuka och arbetslösa rimmar illa med normal solidaritet.

Att sedan gå till val på ytterligare sänkta skatter, när kommuner och landsting måste varsla pga sjunkande skatteintäkter och förluster i statsbidrag måste tyda på att de missat något.

Under kongressen måste vi slå fast att en ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först!

Det måste vara en självklarhet att skattenivån i Sverige skall motsvara behovet för att säkra välfärdens långsiktiga finansiering – då duger det inte med ansvarslösa skattesänkningar för de som redan har god ekonomi…

För oss socialdemokrater måste ett skattesystem också bygga på rättvisa mellan lön, pension och annan ekonomisk ersättning.

Med det i tankarna, kan Kongressen debattera välfärdens innehåll och fördelning och sluta som en kongress som tagit fasta på ett politiskt innehåll som tar solidarisk utgångspunkt i framtiden!

Robert Uitto (S)

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , ,

Fler jobb med en annan politik

oktober 24, 2009

 Innan jag for till jobbet i går hörde jag Anders Knape (M), ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting, säga att kommunanställda inte kan få några löneökningar. Han skyller kommunernas och landstingens dåliga ekonomi på den finansiella krisen.

Sanningen är att den moderatledda regeringen sänkt skatterna med ca 80 miljarder, varav de 10 procent bäst ställda fått mer i sänkt skatt än 60 procent av svenska folket tillsammans. 

Istället för att sänka skatterna för de bäst ställda hade man kunnat satsa på jobben i kommuner och landsting och lindrat den finansiella krisen i Sverige. Man hade också kunnat öka den inhemska efterfrågan genom att ge barnfamiljer, pensionärer, sjukskrivna och arbetslösa lite mer att handla för. Det hade gett fler jobb.

Nu lånar man till skattesänkningar för de som tjänar allra mest samtidigt som personal inom vården, skolan och omsorgen ska avstå från löneökningar.

Ann-Marie Johansson (S)
Konäs
Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , ,

Snart kongress!

oktober 13, 2009

Nedräkning har börjat. Snart går starten för den socialdemokratiska kongressen.

Jag är väldigt taggad av att få vara med och påverka den politik som ska leda till en socialdemokrati i regeringsställning efter valet 2010!  Är någon som minns vad den borgliga regeringen vann valet på 2006? Dom vann med löftet om att utanförskapet skulle brytas.

Idag har vi en jobbkris och fler människor än någonsin upplever ett utanförskap. Det går att bryta!!! Men det gör man inte genom att prioritera stora skattesänkningar framför investeringar i jobb och välfärd.

Den borgliga politiken slår tillbaka. Sverige halkar efter, arbetslösheten ökar och ett kvalitetsras pågår i välfärden.

På tal om utanförskap. En ny stor grupp som står utanför trygghetssystemet- de försäkringslösa. Många av dem är kvinnor.

Klyftor och arbetslöshet sprider rädsla och rädsla är en dålig drivkraft för utveckling både hos människor och samhället. Men det går att vända utmaningarna till möjligheter och framtidstro.

Frihet, jämlikhet och solidaritet är klassiska socialdemokratiska värderingar som jag brinner för och som är mina ledord i politiken. Vi är många som behövs i kampen mot orättvisor och utanförskap. Vill du vara med i den kampen?

Katarina Nyberg Finn

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , ,