Posts Tagged ‘kongress’

Utställare och lobbyister!

oktober 30, 2009

En kongress består också av utställare som ofta har särskilda budskap till ombuden och till socialdemokratin. Dessa består av systerorganisationer som direkta intresseorganisationer.

Till kongresshallen Kongressområdet är stort så det krävs självklart skyltar. Ändå går många fel.

Flagga Självklart finns det många symboler som visar vilken kongress som man hamnat på. Om nu något inte visste det.

KööerDet är många som vill komma in.

KommunalKommunal vill diskutera och prata om mönsterarbetsplatser.

ByggnadsByggnads finns självklart på plats.

Fackliga strategierArbete åt alla är inte mossigt, utan nödvändigt. LO för under kongressen många samtal och små aktiviteter som syftar till att fördjupa strategierna för Arbete åt alla.

TCOTCO finns också på plats.

… och kongressen handlar om jobben, jobben och jobben!
Kongresshall

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , ,

min första blogg och partikongress…

oktober 26, 2009

Har äntligen kommit fram till bloggens förtrollande värld – eller vad det nu kan bli? Ska direkt erkänna att jag är total nybörjare, men med proffsiga kamrater så ska det nog fixa sig.

Känns spännande och lite nervöst att vara kongressombud, många frågor att sätta sig in i, mycket material att läsa och ett mycket viktigt avstamp för oss socialdemokrater inför valrörelsen 2010!
Monica_Hallquist
Sverige och Jämtland/Härjedalen har helt enkelt inte råd att ha kvar en borgerlig regering! För mycket mänskligt lidande och för mycket resursslöseri pågår idag. Vi behöver ha en rättvis och solidarisk regionalpolitik och det ska jag driva där nere, tillsammans med alla andra ombud härifrån. Känns bra att veta att vi tillsammans kommer att göra vårt yttersta för att bidra till en valmöjlighet som innebär större trygghet, framtidstro och möjligheter till utveckling.

Det finns en spännande och inspirerande motion som socialdemokraterna nyss lagt till riksdagen ”Socialdemokratisk politik för konkurrenskraftiga regioner i en globaliserad ekonomi” 2009/ 10:s 81019. Där framgår det tydligt att regionalpolitiken behöver tas på betydligt större allvar än vad den görs nu, och att Socialdemokraterna är det parti som har tydliga och konkreta förslag – citat ur motionen:

”Vi socialdemokrater accepterar inte att regionalpolitiken reduceras till en lågambitiös politik för gles- och landsbygd. En kraftfull regionalpolitik måste anta utmaningen att formulera övergripande tillväxt- och utvecklingsstrategier för hela landet. En landsända kan inte ses isolerat från en annan. Företag, naturresurser och arbetskraft återfinns i alla delar av landet och de är sinsemellan sammanlänkande i ett komplext system av produktion och transporter som knyter Sverige samman. För oss socialdemokrater är det oerhört angeläget att solidariteten mellan Sveriges regioner vidmakthålls. Vår solidariskt uppbyggda välfärd, där det kommunala skatteutjämningssystemet spelar viktig roll, bidrar ytterligare till att stärka de ekonomiska banden mellan olika delar av landet. En fortsatt kommunalekonomisk utjämning är därför ett nödvändigt verktyg för att fortsatta kunna garantera en likvärdig kvalitet i välfärdstjänsterna oavsett var i landet man bor.”

Känns skönt att vara med i ett parti som tar ansvar för hela landet och nu ska vi få till riktigt bra skrivningar i våra riktlinjer också, och fatta solidariska beslut för landet, regionen och den lokala nivån.

Nu väntar allt annat som behöver göras innan styrelse -och medlemsmötet ikväll, packning inför resan, pussa familjen och framför allt mitt barnbarn innan jag reser!

Monica Hallquist (S)
Ordf. för socialdemokraterna i Berg

Läs även andra bloggares
intressanta åsikter om , , , ,

Rovdjursfrågan är stor och viktig för oss i norrlands inland!

oktober 24, 2009

I går hade S-föreningen i Strömsund möte. Jakt och rovdjurspolitik blev snart ett samtalsämne som engagerade. Inför valet 2010 måste dessa frågor få utrymme och kommuniceras med väljarna. Nu på kongressen lägger vi grunden för den politik som ska manifesteras under vår valrörelse. Jakt- och rovdjursfrågorna ska debatteras och ett socialdemokratiskt förhållningsätt läggas fast.

Att tillgången av björn har ökat dramatiskt i Strömsundsområdet är välkänt. Vi är det brunbjörntätaste området i världen. Under årets älgjakt sköt mitt jaktlag lika många björnar som älgar! Varje vecka hör man berättelser om människor som i olika situationer konfronterats med björnar. I samband med bärplockning, jakt och annat friluftsliv kommer fler och fler i närkontakt med björnar. Senast idag läste jag om en fårfarmare i Strömsunds kommun som fått 25 av sina får rivna av björn. Tidigare i år hade samma djurägare drabbats av vargangrepp i fårbesättningen.

Människor känner sig maktlösa när deras djur angrips av rovdjur. Möjligheten att skydda sina tamdjur är begränsade trots § 28 Jaktlagen. En annan aspekt är den utbredande rädslan för att vistas i skog och mark som börjar spridas hos lokalbefolkningen. Flera jag känner har slutat att plocka bär och svamp. När björnstammen har blivit så stor att människor blir begränsade i sin vardag har det gått för långt. Det är dags att ta hänsyn till den lokala tillgången av rovdjur och anpassa avskjutningen så att stammarna inte blir för koncentrerade till ett lokalt begränsat område.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om

Högre kvalitet i välfärden!

oktober 23, 2009

Som ombud på Socialdemokraternas kongress kommer jag att driva frågan om en högre kvalitet i välfärden. Men först på agendan står Jobben! För vi vet att klarar vi jobben så klarar vi också ekonomin och kvaliteten i vård, skola och omsorg. Därför är full sysselsättning ett övergripande mål även inom välfärdspolitiken. Varje arbetad timme behövs.

Alla medborgare ska känna sig trygga med att den offentligt finansierade verksamheten inom välfärdens område håller hög kvalitet och det är oavsett om utföraren är offentlig, ett kooperativ, eller en privat leverantör. För mig är det inte driftsformen som är självändamålet utan vi socialdemokrater ska stå på medborgarens sida och ta strid för rätten till välfärdstjänster av hög kvalitet.
Katarina_Nyberg_Finn
Men privatiseringen får inte bli ett självändamål och vinstintresset får aldrig vara styrande över kvaliteten. Politiken måste ta ansvar för att etablering av nya aktörer och ersättningsmodeller utformas så att skattemedel används effektivt, kommer alla till del och styrs efter behov! Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera att privata ägare tar ut stora vinster genom att göra avkall på kvaliteten eller att välja bort de medborgare som är minst lönsamma. Vi kan heller inte acceptera utförsäljningar, avknoppningar och gräddfiler. Det är en utveckling mot en välfärd som är mer styrd av företagens vilja att tjäna pengar än av människors behov.

Den ansvarslösa borgerliga politiken som nu är rådande och regeringens passivitet inför arbetslösheten och ideologiska experiment, utmanar idag välfärdens kvalitet. Den socialdemokratiska drömmen om frihet är också en dröm om jämlikhet! Frihet och jämlikhet förutsätter varandra. Rättvis fördelning, välfärd åt alla och minskade klyfter skapar trygghet och möjligheter som gör att den individuella friheten kan växa.

Katarina Nyberg Finn

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , ,

Jag ska bara….

oktober 22, 2009

Det är mycket man ska bara göra inför kongressen.  Man ska bara förbereda sig och läsa riktlinjer och motioner.

Man ska bara skriva och räkna ihop en budget i sin kommun. Man ska bara på kommunstyrelse imorgon.

Man ska bara åka in till Östersund och köpa nya skridskor, täckbyxor och vinterskor till sonen.

Man ska bara förbereda sig ännu mer och sen ska man äntligen bara vara omgiven av sina kamrater på kongress och bara fatta bra och kloka beslut.

Jag längtar, men först ska jag bara…

Jobb och bloggkongress!

oktober 21, 2009

Det är mycket som tyder på att den socialdemokratiska partikongressen kommer att bli ett genombrott för bloggande kongresser.

[S-BUZZ] skriver idag om att att Vi värmer upp inför jobbkongressen.

Netrootsnätverket som är socialdemokraternas portal och nätverk för progressiva bloggar. kommer ha över 30 bloggare på plats. Några av dem är enligt [S-BUZZ]:
Rosemari Södergren på Kulturbloggen
Peter Andersson med rätt att tycka,
Johan Westerholm på Mitt i steget,
Alexandra Einerstam från HBT-sossen,
Alliansfritt Sverige som kommer hålla i utbildningspass,
Monica Green,
Arvid Falk hela redaktionen på plats,
Anders Löwdin,
Mårten Wedebrand,
Nathalie Sundesten Landin,
Stefan Wikén,
Peter Högberg,
Viktor Tullgren,
Fredrik Jansson

Uppgifterna är hämtade från [S-BUZZ]

Fler tips om bloggar som skriver från kongressen fyller vi på med allteftersom

SW

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , ,

Ombuden imponerar

oktober 21, 2009

Om en vecka startar partiets Jobbkongress. Det blir spännande. Tillsammans med 343 andra ombud från hela landet ska våra sju ombud lägga fast en politik för Jobb och minskade klyftor.  Imponerad har jag följt hur de förbereder sig.  7,7 kg kongresshandlingar har de fått som underlag, och det säger sig självt att inte alla kan läsa allt.  De har delat upp de olika politikområdena mellan sig och funderar och diskuterar hur skrivningarna ska bli ännu bättre.

Mina egna förberedelser handlar bland annat om att fundera på hur vi håller kontakten med partikamrater och andra intresserade hemma, om det räcker med att packa en elektrisk skarvsladd/ fördelardosa eller om det behövs fler, när jag ska hinna köpa USB-minnen, för att ombuden ska kunna skriva sina inlägg, och egna strumpor till kongressfesten.

Ann-Marie Johansson
ombudsman för socialdemokraterna i länet

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , ,

Jämtlands län behöver en kraftsamling för utveckling

oktober 20, 2009

Just nu pekar siffrorna åt fel håll på de flesta områden och värst ser det just nu ut för de unga invånarna som riskerar att gå direkt ut i arbetslöshet efter studier eller varsel.

Sverige behöver en grundlig förändring i den nationella politiken, där det måste skapas förutsättningar för utveckling och överlevnad i hela landet. Det handlar inte om något slags biståndssystem, utan en förändrad regionalpolitisk inställning där utgångspunkten är en rättvis fördelning av de resurser som skapar likvärdiga förutsättningar i hela landet.
Vi behöver göra gemensamma kraftsamlingar på alla nivåer, där grunden måste vara en rättvis nationell politik.
RobertUitto2
Nuvarande skatteutjämningssystem bidar till att vårt landsting och våra kommuner i stora delar lämnar över resurser till redan starka regioner i södra Sverige. Det handlar också om att statsbidrag måste fördelas efter behov som tar utgångspunkt i åldersstruktur, gleshet, arbetsmarknadsläge osv och inte efter ren och skär befolkningssituation.

Också det nationella välfärdssystemet måste byggas på trygghet, så att människor vågar och känner hopp även i tuffa situationer av sjukdom eller arbetslöshet. Det får inte handla om att vi som redan har en bra ekonomisk situation ges ytterligare förbättringar av välfärden med sänkta skatter, medan människor i svårare situationer lämnas utanför dessa förbättringar. Rättvis fördelning är i grunden förutsättningen för en trovärdig gemensam kraftsamling, där stora lån till skattesänkningar inte är försvarbart i ett ekonomiskt svårt läge. Orättvisor skapar ingen motivation för deltagande i vårt läns utveckling.

Just nu måste alla krafter inriktas på att påverka den statliga nivån för att fördela fler resurser till vår infrastruktur för att garantera resande, transporter och goda förutsättningar för vårt näringsliv inom turism, tillverkning och service. Vi kan inte nöja oss med urvattnade förslag som inte ger oss pengar till vare sig förbättringar på våra viktigaste vägar i både nord/sydlig riktning och i öst/västlig.

Vi kan inte heller nöja oss med att satsningar på järnväg uteblir. Det samma gäller större satsningar som skapar arbete, där den uteblivna fängelseutbyggnaden och flytten av statliga arbetstillfällen söderut är oroande.

Det är i grunden en statlig fråga, men i nuläget handlar det givetvis om att vi i länet måste våga framföra våra synpunkter med gemensam kraft:
– Slut på flytt av statliga etableringar – Jämtlands län är väl lämpat för lokalisering av den arten
– Snabbt beslut kring byggstart av fängelset i Verksmon
– Rättvisare fördelning av medel till länets viktiga infrastruktur och kommunikationer
– Satsningar på järnväg för person och godstrafik
– Bättre regionalpolitisk utformning av utjämningssystem och statsbidrag.

Rättvis Välfärdspolitik, som inte bara gynnar de som redan har god ekonomi

På hemmaplan handlar det om att finna lösningar för tillväxt, där näringslivet tar ett större ansvar för unga som måste ges bra tillfällen till ett första arbete, en utbildningsplats i någon form eller större möjligheter att kombinera studier och yrkeslivserfarenhet. Detta ställer också stora krav på utbildarna och deras anpassningar av utbildningar och samarbete med länets företagare.

Också den offentliga sektorn behöver anpassa sin organisation för att klara sin del av ansvarstagandet och kunna ta del av de stödformer som erbjuds via staten, men också via EU-medel.

Kommuner, landsting och länsstyrelse kan tillsammans med näringsliv och den sociala ekonomin dra åt samma håll för att med gemensamma krafter och gemensamma mål mildra den negativa utvecklingen.

För det krävs en starkare nationell politik, en regional kraftsamling och ett trygghetssystem som utgår från rättvis fördelning .

Socialdemokraterna i Jämtlands län tar sitt ansvar, men vi behöver bli fler som vågar peka på den orättvisa fördelningen.

I höst tar vi avstamp för att forma en rättvis nationell politik på vår Socialdemokratiska partikongress. Utgångspunkten är som alltid rättvisa mellan människor, rättvisa mellan regioner och rättvis fördelning mellan nationerna.

Robert Uitto (S)
Landstingsråd och Ordförande i Rådet för Regional Utveckling

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , ,

Aldrig någonsin…!

oktober 20, 2009

”Aldrig någonsin, aldrig någonstans, aldrig någon gång, ska vi medverka till att Sverigedemokraterna får inflytande över svensk politik. Aldrig!” sa vår partiordförande Mona Sahlin på det förtroenderåd den 12 september där jag var ett av Jämtlands ombud. AnnaCaren_Satherberg

Som socialdemokrat blir jag förtvivlad över att främlingsfientliga partier kan ha en grogrund i Världen, i Sverige och här hemma hos oss i Jämtlands län.

I Mittnytt den 19/10 rapporterades det att Sverigedemokraterna tänker gå till val i 11 av 14 kommuner i vårt område. De vill göra skillnad på människor, att det är vi och dom, drivkraften är att misstänkliggöra hela grupper av människor och vår motkraft måste vara att vi vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde.

Nästa vecka har vi socialdemokrater kongress, då ska vi fatta beslut som minskar klyftorna i Sverige, med minskade klyftor får vi ett starkare samhälle där främlingsfientlighet inte får grogrund. Jag tänker inte medverka till att Sverigedemokraterna får inflytande över svensk politik. Hur tänker du göra?

Anna-Caren Sätherberg (S)

Ombud på partikongressen

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , ,

Snart kongress!

oktober 13, 2009

Nedräkning har börjat. Snart går starten för den socialdemokratiska kongressen.

Jag är väldigt taggad av att få vara med och påverka den politik som ska leda till en socialdemokrati i regeringsställning efter valet 2010!  Är någon som minns vad den borgliga regeringen vann valet på 2006? Dom vann med löftet om att utanförskapet skulle brytas.

Idag har vi en jobbkris och fler människor än någonsin upplever ett utanförskap. Det går att bryta!!! Men det gör man inte genom att prioritera stora skattesänkningar framför investeringar i jobb och välfärd.

Den borgliga politiken slår tillbaka. Sverige halkar efter, arbetslösheten ökar och ett kvalitetsras pågår i välfärden.

På tal om utanförskap. En ny stor grupp som står utanför trygghetssystemet- de försäkringslösa. Många av dem är kvinnor.

Klyftor och arbetslöshet sprider rädsla och rädsla är en dålig drivkraft för utveckling både hos människor och samhället. Men det går att vända utmaningarna till möjligheter och framtidstro.

Frihet, jämlikhet och solidaritet är klassiska socialdemokratiska värderingar som jag brinner för och som är mina ledord i politiken. Vi är många som behövs i kampen mot orättvisor och utanförskap. Vill du vara med i den kampen?

Katarina Nyberg Finn

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , ,