Posts Tagged ‘regionalpolitik’

Socialdemokraterna går till val med en politik för hela landet!

november 1, 2009

Pressinformation
från ombuden från Jämtlands län vid Socialdemokraternas partikongress 28 oktober – 1 november


– Den Socialdemokratiska partikongressen går att sammanfatta med att vi nu har en tydlig politik för hela landet. Och länets ombud gjorde viktiga insatser för att det skulle bli så, säger Ann-Sofie Andersson, delegationsledare för länets ombud.

Jobben, regionalpolitiken och en vård och omsorg som utformas utifrån regionala förutsättningar är kanske de frågor som kommer att spela stor roll för länets framtid, säger Ann-Sofie Andersson, delegationsledare för länets ombud.
Partiet 013
– Det har varit en bra kongress för Jämtlands län. Monica Hallquist gjorde ett fantastiskt arbete för att de politiska riktlinjerna skulle bli så bra som de blev när det gäller regionalpolitiken. Katarina Nyberg – Finn lyckades både se till att vi fick beslut om att det behövs särskilda insatser utifrån regionala hänsyn och beslut om samarbete med de fackliga organisationerna för mönsterarbetsplatser, säger Ann-Sofie Andersson, delegationsledare för länets ombud.

– Vi flyttade fram positionerna vad gäller att ta vara på de möjligheter som den sociala ekonomin har både som tillväxt skapare och som välfärdsproducent utan att behöva konkurrera med multinationella företag, säger Ann-Sofie Andersson, delegationsledare för den länets ombud.

– Alla ombuden har haft länet och det regonalpolitiska perspektivet på alla frågor, säger Ann-Sofie Andersson, delegationsledare för länets ombud.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , ,

Insatser för att säkra högkvalité utifrån regionala förutsättningar!

oktober 31, 2009

Pressinformation
från ombuden från Jämtlands län vid Socialdemokraternas partikongress 28 oktober – 1 november

Alla ska ha tillgång till sjukvård av hög kvalitet. För att säkerställa en hög kvalitet i hela landet behövs särskilda insatser göras med utgångspunkt i de regionala förutsättningar som finns i området har problem med rekrytering av utbildad arbetskraft inom vård- och omsorgssektorn. Detta beslutade den Socialdemokratiska partikongressen på förslag av Katarina Nyberg Finn, ombud från Jämtlands län.
Katarina_Nyberg_Finn
Hennes yrkande om att särskilt uppmärksamma sjukvården i glesbygd möttes från början av viss skepsis – men när Ylva Johansson klev upp i talarstolen som föredragande för partistyrelsen så höll hon med Katarina om hennes yrkande. Det var t.o.m. så att hon ville förstärka skrivningen och lade ett eget förslag.

Katarina påtalade att hon INTE tyckte att Ylvas formuleringar var bättre. Ylva Johansson gick då upp och sa att Katarinas formuleringar var nog bättre än hennes och yrkade bifall till Katarinas yrkande i sin helhet. Hela kongressen applåderade Katarina som fick en ros direkt efteråt av bänkkamrater. En total seger.

– Den socialdemokratiska kongressen har efter förslag från mig, slagit fast att det behövs särskilda insatser med utgångspunkt i de regionala förutsättningarna, för att vi ska klara rekrytering av utbildad arbetskraft inom vård och omsorgssektorn, säger Katarina Nyberg Finn, ombud från Jämtlands län vid den Socialdemokratiska partikongressen

– Dessutom kopplat till detta beslutade kongressen att för att kunna leva upp till det så krävs det en stark koppling till en rättvis regional ekonomisk fördelning, säger Katarina Nyberg Finn, ombud från Jämtlands län vid den Socialdemokratiska partikongressen

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , ,

Viktigt beslut för Jämtland!

oktober 31, 2009

Den socialdemokratiska kongressen, har efter ett yrkande från mig, fastslagit att för att kunna säkerställa en hög kvalitet inom hälso- och sjukvården i hela landet, behövs särskilda insatser göras med utgångspunkt i de regionala förutsättningar som finns i de områden som har problem med rekrytering av utbildad arbetskraft inom vård och omsorgssektorn.

Dessutom kopplat till det beslutade kongressen att för att kunna leva upp till det så krävs det en stark koppling till en rättvis regional ekonomisk fördelning.

Läs även andra bloggares intressantaåsikter om , , , ,

Jag är imponerad!

oktober 30, 2009

Våra sju ombud på Socialdemokraternas kongress märks i betydligt större omfattning än vad antalet skvallrar om. Vi är ju den näst minsta delegationen – men hörs nästan lika mycket som de större distrikten. Ingenting av politisk framgång kommer av sig själv. Man måste vara aktiv och ta för sig i debatten och korridorsamtalen med partistyrelsen och andra ombud. Det gör alla våra sju ombud på ett föredömligt sätt.

Det är fantastiskt roligt att se t.ex. Monica från Bergs Arbetarekommun som är med för första gången. Hennes ansvarsområde var regionalpolitiken och det avsnittet i de oiltiska riktlinjerna har hon från första stund på kongressen jobbat med. Skrivit yrkande, ändrat skrivningarna, pratat med andra ombud och inte minst med partistyrelsens föredragande. När sedan inte allt kom med i det omarbetade förslaget så går hon upp i talarstolen och håller ett lysande anförande på en (1) minut och lägger ett tilläggsyrkande som hon sedan får igenom. En strong debut som ombud.

Samma sak gäller för våra andra ombud. Med stort fokus och engagemang tar  var och en ansvar för det avsnitt man fått sig tilldelat av partidistriktet. Vi är ett litet partidistrikt – så litet att vi inte ens fick en ordinarie plats i partistyrelsen – men vi märks desto mer i debatten. Alla partivänner hemma i vårt partidistrikt kan vara stolta över de ombud som man skickade till kongressen.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , ,

En regionalpolitik för ett sammanhållet Sverige!

oktober 30, 2009

Pressinformation
från ombuden från Jämtlands län vid Socialdemokraternas partikongress 28 oktober – 1 november

Den Socialdemokratiska partikongressen uttalade tydligt att hela landet ska leva. Regionalpolitiken ska syfta till att lyfta utvecklingen i alla regioner. Oavsett var människor väljer att bo ska villkoren för arbete och företagande, utbildning, grundläggande samhällsservice och välfärd vara likvärdiga. Möjligheterna i alla delar av landet måste tas tillvara.

– Socialdemokratins regionalpolitik måste handla om att hålla samman Sverige. Det blev också kongressens beslut, säger Monica Hallquist, ombud på Socialdemokraternas partikongress.

– Vi ska fylla ut det vakum som har uppstått som en följd av Alliansens och Centerns styre. Regionalpolitiken är en viktig framtidsfråga. Vi behöver sammanhållning. Vi hör ihop, sa Monica Hallquist, ombud på Socialdemokraternas partikongress, i kongressdebatten
Monica_Hallquist
– De många och långa diskussionerna har gjort att förslaget nu är mycket bättre. Där de krav som vi fört fram finns med, säger en nöjd Monica Hallquist, ombud på Socialdemokraternas partikongress, efter kongressens beslut som innehöll alla förändringar som Monica föreslagit.

Monica pekad i det sista på självklarheten att EU:s sammanhållningspolitik och den nationella politiken för regionernas utveckling måste samordnas bättre. Detta fick också kongressens stöd.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , ,

Nu är man lite trött …

oktober 30, 2009

Ny bild

Nu röstar vi för fulla muggar!

Intensiva debatter igår, med en hel del spännande inlägg och många voteringar. Det gjorde att vi inte bröt för vila förrän klockan 02.00 i natt .. .

Trots denna långa nattmangling är vi fortfarande tre timmar försenade och just nu pågår debatten kring regionalpolitiken. Inläggen blir dessvärre lite rumphuggna just nu, eftersom vi beslutat om endast en minuts talartid! Kanske jobbar vi igen detta under dagen, så att den viktiga frågan kring skola och utbildning kan ske på ett bra sätt under eftermiddagen.

Under eftermiddagen skall vi dessutom välja 26 ledamöter i partiets styrelse!

Robert Uitto (S)

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , ,

Staten ska ansvara för den nationella infrastrukturen

oktober 29, 2009

SAP-Ros30mmPressinformation
från ombuden från Jämtlands län vid Socialdemokraternas partikongress 28 oktober – 1 november

Staten måste ta sitt ekonomiska ansvar för den nationella infrastrukturen. Infrastruktursatsningar ska styras utifrån nationella behov, inte av enskilda kommuners ekonomi uttalar den Socialdemokratiska partikongressen.

Kritiken mot den nuvarande regeringspolitiken att övervältra kostnader på kommunerna får hård kritik från länets ombud.
– Det är inte rimligt att starka kommuner i landet ska kunna tränga sig före i kön för att få viktiga investeringar och ekonomiskt svaga kommuner ska få stå åt sidan trots stora behov, säger Robert Uitto, kongressombud

– Jag visade på ett antal exempel från vårt egna län i kongressens temadiskussion där finansieringen av infrastruktur diskuterades. Där våra kommuner inte har någon ekonomisk möjlighet att finansiera sådant som staten självklart ska finansiera., säger Robert Uitto, kongressombud

Kongressen uttalade sig också om utökad möjlighet till att använda lånefinansiering för infrastrukturinvesteringar.
– Det är klart positivt eftersom det kan skapa arbete även i vår region. Det kan vara motiverat att låna till viktiga investeringar – inte minst i tider av ökad arbetslöshet, säger Robert Uitto, kongressombud

Läs även andra bloggares intressantaåsikter om , , , ,

Igång på riktigt…

oktober 29, 2009

NU förstår jag intensiteten i kongressarbetet! Har jobbat sen igår em med förändringar i riktlinjerna för avsnittet” Tillsammans – i Sverige. ”

Förslag på förstärkta skrivningar om regionalpolitiken inlämnat, får se sen hur mkt jag måste debattera – Nu är det upp till partistyrelsen….

Lyssnar samtidigt på situationen i Palestina, lidandet i Ghaza och hur viktigt det internationella socialistiska arbetet är – Solidaritet och demokrati!

Det behövs en riktig fredsprocess NU

Riktigt roligt och spännande!

Monica Hallquist (S) och kongressombud

Läs även andra bloggares intressantaåsikter om , , , , f

En politik för hela landet som sätter jobben först!

oktober 28, 2009

SAP-Ros30mm Pressinformation
från ombud vid Socialdemokratiska
partikongressen från Jämtlands län

En vass och tydlig öppning av Socialdemokraternas 36:e ordinarie partikongress är omdömet av Mona Sahlins invigningstal.

– Monas tal var ett ideologiskt tal som utgick från socialdemokratins klassiska värderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet och vad det innebär i vår tid, säger Ann-Sofie Andersson, delegationsledare för ombuden från Jämtlands län.

– Hon tog särskilt upp de krav som storstäderna ställer på en socialdemokratiskpolitik för att lösa segregationen, klyftorna och en ojämlik tillgång till välfärd, säger Ann-Sofie Andersson, delegationsledare för ombuden från Jämtlands län.

– Jag uppfattade det inte som att vi ska ha olika politik i olika delar i landet. Tvärtom, den socialdemokratiska politiken som vi nu under kongressen ska mejsla ut och ta ställning till, ska klara av att möta utmaningarna i hela Sverige, inklusive Storstäderna, säger Ann-Sofie Andersson, delegationsledare för ombuden från Jämtlands län.

– Alla vi ombud från länet har med oss det regonalpolitiska perspektivet på alla frågor. Utgångsläget är bra, men vi ska göra riktlinjerna bättre utan att försämra förutsättningarna för oss socialdemokrater att minska klyftorna i storstäderna, säger Ann-Sofie Andersson, delegationsledare för ombuden från Jämtlands län.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , ,

Dygnet innan….

oktober 27, 2009

Dags att packa. – Kläder, kostym till kongressfesten, tandborsten, 7,7 kg kongressmaterial, egna anteckningar, dator…

…och så en himla massa tankar i huvudet om hur kongressen borde sluta…

– tydliga ställningstaganden för  rättvisa, arbete, solidaritet och en välfärd för alla. Det är inte svårt att bli inspirerad, när Alliansen flera gånger i veckan så tydligt markerar sin politik för vi och de!
Stugan
Just nu förs en politik som tydligt fokuserar på att var och en av oss skall lösa alla våra behov själva. Det känns märkligt att se framför allt Centerpartiet svänga från ett parti som i hyfsad utsträckning stått på den lilla människans sida i kampen för hela landets överlevnad till ett parti som sittande i knäet på Moderaterna säljer ut den svenska välfärden.

Allt skall privatiseras – inte för människornas bästa, utan för privatiseringsiverns egen skull. Är Centerpartiet lurat. Har de inte förstått att 100 miljarder i sänkta skatter, istället skulle behövas inom välfärden ute i skolorna, på sjukhusen, i äldreomsorgen och på hälsocentralerna…

Inser de inte att en politik som tar statsbidrag från glesbygd och ger till storstad gör förlorare av alla, när människor flyttar, när bensinmackar läggs ned och butiken slår igen.

Att slå på de som redan ligger genom sänkta stöd till sjuka och arbetslösa rimmar illa med normal solidaritet.

Att sedan gå till val på ytterligare sänkta skatter, när kommuner och landsting måste varsla pga sjunkande skatteintäkter och förluster i statsbidrag måste tyda på att de missat något.

Under kongressen måste vi slå fast att en ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först!

Det måste vara en självklarhet att skattenivån i Sverige skall motsvara behovet för att säkra välfärdens långsiktiga finansiering – då duger det inte med ansvarslösa skattesänkningar för de som redan har god ekonomi…

För oss socialdemokrater måste ett skattesystem också bygga på rättvisa mellan lön, pension och annan ekonomisk ersättning.

Med det i tankarna, kan Kongressen debattera välfärdens innehåll och fördelning och sluta som en kongress som tagit fasta på ett politiskt innehåll som tar solidarisk utgångspunkt i framtiden!

Robert Uitto (S)

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , ,