Posts Tagged ‘Thomas Hägg’

Vi kan aldrig skapa tillväxt med alltför stark offentlig sektor

november 15, 2009

BildTH

I ovanstående diagram visas fördelningen av arbete inom respektive sektor.

I Jämtlands län liksom övriga norra Sverige är andelen som arbetar i offentlig sektor och övriga organisationer 40-45%. I övriga landet är den andelen betydligt lägre förutom några län. 30-38% är mer normal fördelning. (se SCB,s statistik RAMS). Extremfallet är Stockholm med 27%.

Min tes är att vi kan aldrig skapa tillväxt med alltför stark offentlig sektor. Den hämmar utvecklingen i flera kommuner i länet. Att ha kommunalt anställda snickare, rörmokare mm gör att det inte finns någon möjlighet att driva den typen av verksamheter privat i glesbygden. Vi måste öka den privata sektorn i våra län.

Nya marknader för befintliga företag är en möjlig men svår väg. Utveckla turismen är en annan och detta sker kontinuerligt men vi är tvungna att också minska den offentliga sektorn genom att lägga ut mer verksamhet på entreprenad.

Vi ska göra det på områden där det skapar mervärde och möjlighet för företagen att utveckla verksamheten med nya varor och tjänster. Som gott exempel kan Medicin direkt vara där samhället köper en del av verksamheten och försäkringsbolagen och privata aktörer resten. Det skapar tillväxt och nya tjänster i länet för allas bästa.

Vi måste ha med detta i vårt länsprogram och det krävs också en mental omställning hos våra medlemmar och förtroendevalda för att det ska vara möjligt att genomföra det. Vi måste sluta tala om privata vinstintressen som att det skulle vara den enda moroten för en företagare.

Jag tycker att det är populistiskt och nedvärderande mot den/de som tar steget och startar företag med alla svårigheter det medför. Vi kan inte med trovärdighet satsa på entreprenörskap i skolorna och sedan inte stötta ungdomar och andra när de väl startar företag.

Alla företagsidèer går inte ut på att serva den privata marknaden som dessutom är krympande i vårt län, utan många nya företagare och även gamla kan och bör kunna ta del av det offentligas utbud av varor och tjänsteproduktion.

Mörsil 09-11-15

Thomas Hägg